Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/267

Handlung, f. kupectwj, mercatura. 2) kupecký krám. 3) im Schauſpiele, gednánj, wýtah, actus. 4) gednánj, čin, ſkutek, actio.Strany zdroje: I/277

Helden-, hrdinný, rekowný, hrdinſký, rekowſký; eine Heldenthat, ſkutek, čin hrdinſký; Heldenherz, hrdinſké ſrdce. 2) o hrdinách, o recých; ein Heldengedicht, báſeň o hrdinách, o reku, o recých.Strany zdroje: II/274

That, f. ſkutek, čin; mit der That und nicht mit Worten, ſkutkem a ne ſlowy; nach der That kommt der Rath zu ſpät, po aučinku zlá rada; That, w ſkutku, ſkutečně, zagiſté, wězto, dozagjſta. 2) zločinſtwj, zločinſtwo, hanebný ſkutek; eine That begehen, zločinſtwj, hanebného ſkutku ſe popuſtiti dopuſtiti , zlý ſkutek zpáchati.Strany zdroje: II/274

Thatſache, f. ſkutečný čin, oprawdowý ſkutek.Strany zdroje: II/359

Verrichten, v. irr. a. konati, wykonati, řjditi; viel zu verrichten haben, mjti mnoho k řjzenj, na prácy; ſeine Arbeit, prácy ſwau konati; ſein Amt, konati, zaſtáwati, zprawowati ſwůg auřad; eine Bothſchaft, wyřjditi, konati poſelſtwj; ſeinen Lauf, běh ſwůg konati; große Thaten, ſlawné, weliké činy konati, prowozowati.Strany zdroje: II/359

Verrichtung, f. konánj, gednánj, řjzenj, zaměſtknánj; großer Thaten, prowozowánj, wykonánj welikých činů.Strany zdroje: II/384

Vollbringen, v. irr. a. dokonati; eine Reiſe, ceſtu; ein Geſchäft, djlo. b) wyplniti; ſein Wort, ſwé ſlowo. c) wyweſti, proweſti, wykonati; eine That, čin, ſkutek. d) wyřjditi; einen Auftrag, nařjzenj, poručenj.Strany zdroje: I/154

Ehrenſpiegel, m. zrcadlo ſlawných činů; Ehrenſpiegel Böhmens, Oeſterreichs, zrcadlo ſláwy čeſké, rakauſké.