Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 35 skupin hesel.

Strany zdroje: I/261

Habſucht, f. žádoſt gměnj, lakomſtwj po gměnj.Strany zdroje: I/32, I/33

Anbringen, n. Anbringung, f. doneſſenj, před 33 neſſenj, proneſſenj, zaneſſenj; wprawenj, způſobenj; poſtawenj; odbytj; opatřenj, zaopatřenj; oznámenj; vdánj, obžalowánj; žádoſt.Strany zdroje: I/35

Anflehen, v. a. pokorně proſyti, žádati, wzýwati, implorare, um etwas, o něco, za něco. Anflehung, f. pokorné proſſenj, pokorná proſba, žádoſt, wzýwánj.Strany zdroje: I/280

Herrſchſucht, žádoſt panowánj, po panowánj.Strany zdroje: I/4, I/5

Abfolgen, v. a. popuſtiti, wydati. 2) 5 v. n. abfolgen laſſen, na něčj žádoſt powoliti, dáti wzýti.Strany zdroje: II/14

Lehr-, včenj; die Lehrart, způſob včenj; die Lehrbegierde, žádoſt po včenj; der Lehrbegriff, obſah včenj; die Lehrſtunde, hodina , čas včenj; das Lehrgeld, plat od včenj.Strany zdroje: I/47

Anſprechen, n. —chung, f. promluwenj, proſba, proſſenj, žádoſt; pozdrawenj, přiwjtánj; půhon ku práwu.Strany zdroje: II/22

Lob-, chwalný, pochwalný; das Lobgedicht, chwalná báſeň; die Lobrede, pochwalná, chwalná řeč, nov. chwálořeč 2) chwály; die Lobbegierde, žádoſt chwály; lobbegierig, chwály žádoſtiwý.Strany zdroje: I/49

Anſuchen, v. a. pohledáwati, wyhledáwati něčeho, vcházeti ſe, proſyti, žádati o něco, petere. Anſuchen, n. —chung, f. pohledáwánj, wyhledáwánj; proſba, proſſenj, žádoſt, žádánj.Strany zdroje: I/50

Antrag, m. plur. Anträge, podánj, předloženj, předneſſenj, conditio, propoſitio; — thun, podati, předložiti, přednéſti. 2) otázka, potaz, zeptánj, interrogatio; thun, otázati ſe, potazowati ſe. 3) požádánj, žádoſt, poſtulatio.Strany zdroje: I/51

Anwunſch, m. žádoſt, ſ. Anwünſchen.Strany zdroje: I/51

Anwünſchen, n. Anwünſchung, f. přánj, přjzeň, winš, žádoſt.Strany zdroje: II/55

Muthe, f. žádoſt.Strany zdroje: I/53

Appetit, m. appetitus, chtjč, chuť, žádoſt.Strany zdroje: II/108

Rangſucht, f. předčiwoſt ? chtiwoſt, žádoſt po předku.Strany zdroje: II/135

Ruhmſucht, f. žádoſt ſláwy.Strany zdroje: II/249

Stillen, v. a. ſtawiti, sistere; das Blut ſtillen, ſtawiti, zaſtawiti, sſtawowati krew. 2) fig. Den Durſt, vhaſyti žjžeň. 3) Den Zorn, vkrotiti hněw. 4) Die Schmerzen, boleſti vkládati. 5) Sein Verlangen, vpokogiti, ſpokogiti ſwau žádoſt. 6) Einen Aufruhr, vtiſſiti, vpokogiti bauřku, odbog. 7) Ein Kind, kogiti, přikágeti djtě, lactare prolem. 8) Einen Zornigen, vchlácholiti, vdobřiti hněwiwého, iratum placare.Strany zdroje: II/330

Unterſtützen, v. a. podpjrati, podepřjti; einen Pfahl, kůl; ein Haus, dům. 2) fig. podporowati, napomáhati; mit Geld, penězy; unterſtützen ſie meine Bitte bey ihm, gſau nápomocen mé prosbě v něho. 3) ſtwrditi, opatřiti, ſein Geſuch durch Beweggründe, žádoſt ſwau pohnutkami, důwody.Strany zdroje: II/352, II/353

Verlangen, n. žádoſt, žádánj; ſinnliches, těleſná žádoſt; aus Verlangen nach dir, z žádoſti po tobě; was iſt dein Verlangen, čeho žádáš? b) sháněnj; nach einer 353 Waare, po zbožj. c) tauženj; nach etwas, po něčem; verlangt, žádaucý.Strany zdroje: II/447

Wunſch, m. žádoſt, winš; es geht ihm alles nach Wunſch, wſſe ſe mu dařj, wede podlé žádoſt žádoſti . 2) winš; der Glückwunſch, winš.Strany zdroje: I/95

egierde, Begier, f. žádoſt, dychtiwoſt, dychtěnj, baženj, chtjč; die Ruhmbegierde, žádoſt po ſláwě; die Geldbegierde, žádoſt po penězých.Strany zdroje: I/115

Bitte, f. proſba, žádoſt, petitio, preces; eine Bitte für jemanden einlegen, za někoho ſe přimluwiti.Strany zdroje: I/119

Blutgier, f. žádoſt, dychtiwoſt po krwi.Strany zdroje: I/133

Büßen, 1. v. a. za doſti včiniti; mit ſeinem Leben büßen, žiwotem ſwým zaplatiti. 2) vpokojiti; ſeine Luſt, ſwau žádoſt naſytiti. 2. v. fact. pokutowati. 3. v. n. pykati, trpěti, odbeywati, luere; er muß dafür büßen, muſý za to trpěti, pokutu néſti.Strany zdroje: I/151

Durſt, m. žjžeň, ſitis. Den Durſt ſtillen, žjžeň zahnati, vhaſyti. 2) fig. weliká žádoſt, dychtiwoſt, cupiditas.Strany zdroje: I/153

Ehrbegierde, f. cti žádoſt, dychtiwoſt, tauženj po cti.Strany zdroje: I/154

Ehrgeiz, m. hrdoſt, nezrjzená nezřjzená cti žádoſt, dychtiwoſt po cti.Strany zdroje: I/154

Ehrliebe, f. milowánj cti, zřjzená žádoſt cti.Strany zdroje: I/154

Ehrſucht, f. přjliſſná žádoſt cti.Strany zdroje: I/155

Eigennutz, m. wlaſtnj zyſk, vžitek. 2) zyſku žádoſt.Strany zdroje: I/205

Fleiſchesluſt, f. těleſnoſt, těleſná žádoſt.Strany zdroje: I/208

Forderung, f. žádánj, pohledáwánj, žádoſt, poſtulatum.Strany zdroje: I/232

Geldbegierde, f. žádoſt peněz.Strany zdroje: I/241

Geſuch, n. požádánj, žádoſt, prosba.Strany zdroje: I/243

Gewinnſucht, f. zyſſtnoſt, zyſku žádoſt, žádoſtiwoſt.