Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 11 skupin hesel.

Strany zdroje: I/39

Anklage, f. obwiňowánj, obžalowánj, požalowánj, žaloba, žalowánj, actio, accuſatio; falſche, křiwé obžalowánj, pomluwa, vtržka, calumnia.Strany zdroje: I/320

Klage, f. vor Gericht, žaloba, actio, querela. 2) ſtjžnoſt, tužebnoſt, sl. ponos, querimonia; in Klagen ausbrechen, nařjkati ſobě, ſtěžowati ſobě, ſtjžnoſt wéſti. 3) ſmutek, luctus; in der Klage gehen, ſmutek noſyti.Strany zdroje: I/320

Klagen, 1. v. n. nařjkati, hořekowati, taužiti, ſkuhrati, ſtěžowati ſobě, ſteyſkati ſobě, poſteſknauti ſobě, sl. ponoſowati ſobě, conqueri. 2) accuſare; wider Jemand, na někoho žalowati; bey Gericht, žalobu v práwa zadati, na práwo wznéſti. 2. v. a. nařjkati, ſtěžowati ſobě; einem etwas klagen, někomu na něco ſobě ſtěžowati. 2) želeti (něčj ſmrti), er klaget ihn troſtlos, přewelice, neſmjrně ho želj. Das Klagen, tauženj, nařjkánj, ſteyſkánj. 2) žalowánj, accuſatio.Strany zdroje: I/320

Klageſchrift, f. pjſebná žaloba, žalobnj ſpis.Strany zdroje: I/342

Kummerklage, f. přjpowědnj žaloba.Strany zdroje: I/75

Ausklagen, v. a. žalobami obdržeti.Strany zdroje: II/389

Vorbringen, v. a. předneſti, přednáſſeti; eine Klage, žalobu; was haſt du vorzubringen? co máš k předneſenj? er konnte kein Wort vorbringen, nemohl ani ſlowa promluwiti.Strany zdroje: II/393

Vorklage, f. předběžná žaloba.Strany zdroje: II/434

Wiederklage, f. ſtřjčná žaloba.Strany zdroje: I/161

Einklagen, v. a. Schulden, dluhy ſkrze práwnj žalobu doſáhnauti, obdržeti.Strany zdroje: I/236

Gerichtlich, adj. práwnj; gerichtliche Klage, práwnj žaloba; gerichtlicher Ausſpruch, práwnj nález. adv. práwně.