Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 12 skupin hesel.

Strany zdroje: II/416

Weiber-, ženſký; die Weiberarbeit, ženſká práce, ženſké djlo. 2) po přeſlicy; der Weiberadel, ſſlechtictwj po přeſlicy; Weiberlehen, leno po přeſlicy.Strany zdroje: II/416

Weiberfeind, m. nepřjtel ženſký, žen.Strany zdroje: II/416

Weiberhaft, adj. ženſký, zženſſtilý.Strany zdroje: II/416

Weibermann, m. Weibernarr, ženſký pantofel, ženſká poſſjwka, korauhwička. 2) ženař, ženkyl.Strany zdroje: II/416

Weiberzeit, f. ženſký běh, ſwět, měſýčné.Strany zdroje: II/416

Weibiſch, adj. ženſký; eine weibiſche Stimme, ženſký hlas. 2) zženkylý, zženilý, rozmazaný. c) babſký; weibiſches Weſen, zženiloſt, zženkyloſt, rozmazanoſt, babſtwj; ein weibiſcher Menſch, ženkýl. d) eine Memme, baba; weibiſch werden, zženěti, zženkyleti. e) zbaběti; adv. ženſky, poženſku, zženile, rozmazaně, po babſku, babſky.Strany zdroje: II/416

Weiblich, adj. ženſký, foemininus. 2) Bey den Thieren, ſamičj; das weibliche Geſchlecht der Menſchen, pohlawj ženſké. b) bey den Thieren und Gewächſen, pohlawj ſamičj.Strany zdroje: I/207, I/208

Fluß, m. plur. die Flüſſe, tok, tečenj, fluxus. 2) řeka, fluuius; dim. das Flüßchen, Flüßlein, malá řeka, (řjčka ? ), potůček. 3) flus , fluxio. 4) tok, der weibliche Fluß, ženſký kwět. S. auch Bauchfluß, Blut 208 fluß, u. ſ. w. 5) rozpuſſtěnj, das Gold iſt im Fluſſe, zlato ſe rozpauſſtj.Strany zdroje: I/211

Frauen-, ženſký: nach der Frauen Weiſe, po ženſku; Frauensperſon, Frauenbild, ženſká oſoba; Frauenkloſter, panenſký kláſſter. 2) Frauenkirche, Frauentag, koſtel, ſwátek panny Marye.Strany zdroje: I/211

Frauenhaar, n. netjk, ženſký wlas, adianthum.Strany zdroje: I/211

Frauenzimmer, n. ženſký pokog, (fraucymer), gynæceum. 2) pohlawj ženſké. 3) ženſká, fœmina.Strany zdroje: I/249

Goldhaar, n. zlaté wlaſy. 2) fig. netjk, ženſký wlas, ſ. Frauenhaar. 3) zlatowláſek ? chryſocoma, Linn.