Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 16 skupin hesel.

Strany zdroje: I/257

Grüngelb, adj. z zelena žlutý.Strany zdroje: I/262

Haffdorn, m. žlutý zob, Hippophaë, Linn.Strany zdroje: II/19

Licht-, zſwětla: Lichtblau, adj. zſwětlamodrý zſwětla modrý ; lichtgelb, adj. zſwětla žlutý; lichtroth, adj. zſwětla čerwený. 2) ſwjčkowý; der Lichtbraten, ſwjčkowá pečeně, duſſenice. 3) na ſwjčky; der Lichtkorb, koš na ſwjčky.Strany zdroje: II/106

Quittengelb, adj. žlutý gako gdaule ġdaule .Strany zdroje: II/142

Sanddorn, m. žlutý zob, Hippophae Lin.Strany zdroje: II/240

Stechdorn, m. žlutý zob, Hipophae Hippophaë Lin. 2) řeſſetlák, Rhamnus Catharticus Lin.Strany zdroje: II/266

Sumpfhahnenfuß, m. žlutá tolita, Ranunculus palustris Lin.Strany zdroje: II/400

Wachs, n. woſk; weißes, gelbes, bjlý, žlutý; ſo gelb wie W. žlutý gako woſk.Strany zdroje: II/401

Wachsfarbig, adj. žlutý gako woſk; adv. —tě.Strany zdroje: II/401

Wachsgelb, adj. žlutý gako woſk.Strany zdroje: II/417

Weide, f. wrba, dim. wrbička , Salix Lin. 2) Die rothe, čerwenice, rubra. 3) Die weiße, bjlá wrba, bělice, alba Lin. 4) Die gelbe, žlutá wrba, potočnice, vitellina Lin. 5) Die Mandelweide, mandlowka, amygdalina Lin. 6) Die Buſchweide, wrba hluchá, popelka, triandra Lin. 7) Die Korbweide, giwa (iwa), gjwj, viminalis Lin. 8) Die Bitterweide, wrba hořká, Salix Lin. 9) Die Bruchweide, wrba křehká, fragilis Lin. 10) Die gelbe Bachweide, zlatoleyčj, S. helix Lin. 11) Die Werftweide, rokytj, S. Capraea Lin.Strany zdroje: II/418

Weidendorn, m. bodlawá wrbka, žlutý zob, Hippophae Kl.Strany zdroje: I/116

Blaß, adj. bledý, pallidus; ein wenig, ná ledý, zabledlý; Blaßgelb, z bleda žlutý; blaß werden, blednauti.Strany zdroje: I/194

Falb, adj. bledý; adv. bledě. 2) z bleda žlutý. Die Falbe, der Falbe, ein falbes Pferd, falba, plawý kůň.Strany zdroje: I/215

Fuchs, m. pl. Füchſe, liſſka, vulpes, das Männchen, liſſák. Dim. das Füchschen, Füchslein, liſſtička, vulpecula; ein junger Fuchs, ljſſčj liſſčj ſſtěně, ljſſtě, ol. liſſenec. 2) Das Rauchwerk, liſſčj kůže, liſſka. 3) von Pferden, ryzka, ryſſawý kůň. 4) zerzawý člowěk, ryſſán, zerzaun. 5) Füchſe haben, žlutých (peněz) mjti. 6) fig. chytrák; ein ſchlauer Fuchs, chytrá liſſka, ſtarý ſſibal, liſſkau podſſitý.Strany zdroje: I/231

Gelb, adj. žlutý, flavus; gelb werden, žlutnauti, žlautnauti, ſežlautnauti, flavescere; gelb machen, žlutiti, ožlutiti; das Gelbe vom Eye, žlautek; die gelbe Rübe, mrkew; gelbe Beſchaffenheit, žlutoſt; gelbe Bohne, žlutáček. adv. žlutě.