Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 16 skupin hesel.

Strany zdroje: I/254

Griesgramen, v. n. ſſkřipěti zubami, ol. rydati; mrzutým býti, hněwati ſe, ſápati ſe, frendere dentibus.Strany zdroje: I/254

Grimmen, v. n. zůřiwěti, ſápati ſe, ſævire. 2) im Bauche, hrýzti, hryzenj, žřenj mjti; es grimmt mich, vgjmá, hryze mně w břiſſe. Das Grimmen, žřenj, hryzenj, vgjmánj, mor. žranj, mořenj.Strany zdroje: I/34

Anfahren, 1. v. a. přiwézti, aduehere; obořiti ſe, ſápati ſe, oſapiti ſe na někoho, increpare aliquem, invehi in aliquem. 2. v. n. začjti geti; laßt uns anfahren, pogeďme. 2) ku prácy gjti, zwláſſtě mezy hor jky, odkudž Anfahrſchacht, m. ſſachta začátečná; Anfahrgeld, n. začátečné. 3) přigeti, advehi. 4) připlawiti ſe, připlauti, připlynauti, navi advehi. 5) do něčeho wrazyti, k něčemu přirazyti, o něco zawaditi, illidi, impingere.Strany zdroje: I/45

Anſchnarchen, Anſchnauben, Anſchnautzen, v. a. ofrknauti ſe, oſapiti ſe, ſápati ſe, zabraukati na někoho, mor. ofukowati.Strany zdroje: II/24

3) do, na: los gehen, nun geht es los, teď ge mela; los ziehen, na někoho dorážeti, tuze haněti; auf den Feind, na nepřjtele táhnauti; auf einen losfahren, ſápati ſe na někoho; nur darauf los, gen do toho.Strany zdroje: II/109

Raſen, v. n. wztěkati ſe; der Wind raſet, wjtr ſe wztěká. 2) fig. ſápati ſe, zůřiwěti, ſrſſeti, wztekati ſe; ein raſender Menſch, wztekljk, zſſjlenec; ein raſender Einfall, zſſjlený nápad; ein raſender Hund, wzteklý pes.Strany zdroje: II/179

Schnauben, v. n. fauněti, ſupati, rhonchizare. 2) ſápati ſe, ſrſſeti, taevire.Strany zdroje: II/225

Speyen, v. irr. ich ſpie, geſpien, v. n. bljti, dáwiti ſe, vomere; b) pljwati; in das Geſicht, do twáři; nach Speyer appelliren, s kantorem ſe rwáti. 2) v. act. a) wybliti, wydáwiti, dáwiti, zwrátiti, vomere, evomere; die Speiſen, gjdla; b) fig. der Berg ſpeyet Feuer, hora wymrſſťuge, ſoptj, wyhazuge oheň. d) Feuer und Flamme ſpeyen, ſápati ſe, ſoptiti, ſrſſeti, wztěkati ſe. e) Geld ſpeyen müſſen, muſyti platiti, cwrkati.Strany zdroje: II/279

Toben, v. n. wztěkati ſe, ſápati ſe, ſrſſeti, ljtiti ſe, zůřiti, zůřiwěti, ſwjřepěti, saevire; der Moſt tobt, meſt bauřj, zwjrá ſe. 2) třeſſtiti ſe.Strany zdroje: I/77

Ausraſen, v. n. přeſtati ſápati ſe, wztekati ſe, wyſápati ſe, wyztekati ſe, wytřeſſtiti ſe.Strany zdroje: I/84

Austoben, v. n. přeſtati ſe ſápati, wztekati, bauřiti, třeſſtiti, vtiſſiti ſe.Strany zdroje: I/85

Auswüthen, v. n. přeſtati ſe wztekati, ſápati, zůřiwěti, vtiſſiti ſe.Strany zdroje: II/449

Wüthen, v. n. wztekati ſe; der Menſch, wztekati ſe, zůřiwěti, zůřiti, ſápati ſe, ſſrſſeti, ein wüthender Hund, wzteklý pes; wüthen werden, wztecy ſe; vor Zorn wüthen, zloſtj ſe wzekati wztekati , ſſrſſeti, ſápati ſe; wüthend, wzeklý wzteklý , ſſrſſlawý, zůřiwý; das Meer wüthet, moře ſe wztěká, ſwiřepj.Strany zdroje: II/464

Zorn, m. hněw, zloſt, hněwiwoſt, ira; jäher Zorn, vnáhlenj; in Zorn gerathen, kommen, vnáhliti, rozhněwati ſe, rozprchliti ſe; zum Zorne reitzen, popuditi k hněwu, rozdrážditi; von Zorn wüthen, wztěkati ſe, ſápati ſe, hněwem, zloſtj; ſeinen Zorn an Jemanden auslaſſen, hněw ſwůg na někom wyliti, wypuſtiti; ſeinen Zorn fahren laſſen, vpuſtiti od hněwu, hněw mimo ſebe puſtiti; Gottes Zorn auf ſich laden, božj hněw na ſebe vwaliti; ſein Zorn leget ſich, hněw ho pomjgj.Strany zdroje: I/182

Ergrimmen, v. n. rozwztekliti ſe, zzůřiwěti, rozljtiti ſe, ſápati ſe hněwem.Strany zdroje: I/245

Giftig, adj. gedowatý, gjzliwý, venenoſus; etwas giftiges, gedowatina, gedowatoſt. 2) fig. ſrſſlawý, rozſápaný, ſrſſatý, rozčertěný; giftig werden, rozčertiti ſe, rozkatiti ſe, rozwztekliti ſe; giftig ſeyn, ſápati ſe, ſrſſeti, wztek mjti. 3) zlobiwý, zlý, gjzwitý, gjzliwý.