Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/44

Anſäen, v. a. začjnati ſýti. 2) naſýti, oſýti, zaſýti. Anſäung, oſenj, oſetj, zaſetj.Strany zdroje: II/139

Säen, v. a. ſýti, rozſýwati, serere, seminare; das Kraut ſäet ſich ſelbſt, zelj ſe ſamo obſemenuge, rozplozuge.Strany zdroje: II/304

Uiberſtellen, v. a. rozeſtřjti; den Fluß mit Netzen, ſýti přes řeku.Strany zdroje: II/375

Verwickeln, v. a. zamotati, zamodrchati, zapleſti; ſich in einem Netze, Stricke, ſe w ſýti, w prowaze; ſich in etwas, ſe do něčeho; fig. ein verwickelter Handel, zamotaná, zapletená pře; in einen Krieg, do wogny; Jemanden in ſeine Anſchläge, někoho do ſwých záměrů.Strany zdroje: I/90

Bauen, v. a. ſtawěti, ædificare; in die Luft bauen, zlaté hory ſtawěti. 2) dělati, wzdělati, wzděláwati. Neſter bauen, hnjzda dělati, hnjzditi ſe. Das Feld bauen, pole wzdělati, wzděláwati, colere agrum. 3) ſýti, ſázeti; in dieſem Lande baut man vielen Weitzen und Hopfen, w té zemi mnoho pſſenice ſe ſege, a chmele ſázý. 4) dobýwati; auf Metalle bauen, kowů dobýwati. 5) na někoho ſe ſpolehati, bezpečiti; ich baue ganz auf ihn, z cela ſe na něho ſpolehám; ich hätte Häuſer auf ihn gebaut, wſſecko bych mu byl ſwěřil; der Menſch iſt ſchön gebaut, ten člowěk ge kraſné kráſné oſtawy; dieſes Jahr haben wir wenig Getreid gebaut, letos gſme málo naklidili.Strany zdroje: II/461

Zielen, v. n. cýliti, mjřiti; nach einem Vogel, na ptáka. b) alles zielet dahin, wſſe ſměřuge, cýlj k tomu; er zielt darauf, bige na to. 2) v. a. chowati; Getreide, mnoho obilj ſýti.Strany zdroje: I/186

Erndten, Ernten, v. a. kliditi, ſkljzeti obilj, žjti, præſ. žnu, metere. Wie du ſäeſt, ſo wirſt du auch erndten, gak budeš ſýti, tak budeš žjti. 2) fig. vžiti, nabyti.Strany zdroje: I/190

Erzielen, v. a. zploditi, ſýti a nakliditi. 2) w myſli vložiti; doſáhnauti.Strany zdroje: I/223

Garn, n. přjze, mor. přaza, přeza; grobes Garn, hrubá, křečná přjze. 2) ſýť, tenata, pl. rete; Garn aufſtellen, ſýti léceti. 3) der zweyte Magen, čepec, omaſum.