Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 3 skupiny hesel.

Strany zdroje: II/144

Sauer, adj. kyſelý, acidus; ſauer werden, kyſati, zkyſati, acescere; Etwas Saures, kyſelina. 2) fig. a) trpký; ſaure Arbeit, trpká práce. b) ſſkaredý; ein ſaures Geſicht, zakrnělý, zaſmuſſilý obljčeg, ſſkaredá ſtředa, vultus acerbus; adv. kyſele, 2) trpce. 3) zakrněle, ſſkaredě; ſauer ſehen, ſſkarediti ſe, mračiti ſe.Strany zdroje: I/202

Finſter, adj. tmawý, temný, tenebricoſus, obſcurus; adv. tmawě, temně. Es iſt ſchon finſter, ge giž tma. Im finſtern ſehen, potmě widěti. Finſter machen, zatmjti; finſter werden, tmjti ſe, zatmjwati ſe, mračiti ſe. 2) poſſmaurný; finſteres Wetter, poſſmaurno. 3) fig. zamračený, zaſmuſſilý, zakrněly zakrnělý ; finſter ausſehen, ſſkaredě hleděti. Ein finſteres Gemüth, ſmutná, truchliwá myſl.Strany zdroje: I/240

Geſicht, n. zrak, viſus; ſcharfes Geſicht, byſtrý zrak; ein kurzes Geſicht haben, mjti krátký zrak. 2) oči, aus dem Ge ichte gehen, s očj gjti; zu Geſichte bekommen, ſpatřiti, shljdnauti; ins Geſicht ſagen, do očj řjcy; ſich aus dem Geſichte verlieren, zmizeti s očj. 3) obljčeg, twář, facies, dim. das Geſichtchen, Geſichtlein (Geſichtel), twářička, twářka; einem ein freundliches Geſicht machen, přjgemně pohleděti, hleděti na někoho; ich kenne ihn vom Geſichte, od widěnj , z pohledu ho znám. 4) fig. Geſichter machen, dwořiti ſe; ſaure Geſichter machen, zakrněle hleděti, ſſkarediti ſe; Geſichter ſchneiden, oſſkljbati ſe, ſſkaredě hleděti. 5) das Geſichte, widěnj, vkaz, visum.