Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 7 skupin hesel.

Strany zdroje: II/66

Nebſt, praep. mimo; nebſt dem, mimo to, toho; die Schweſter nebſt dem Bruder, ſeſtra s bratrem.Strany zdroje: II/199

Schweſter, f. ſeſtra, soror; leibliche Schweſter, wlaſtnj ſeſtra, soror germana; Stiefſchweſter, ſeſtra newlaſtnj, polauſeſtřj, semisoror; dim. das Schweſterchen, ſeſtřička.Strany zdroje: II/220

Sonſt, adv. mimo to; haben ſonſt noch etwas, poraučegjli mimo to geſſtě něco? wer weiß, was ſie ſonſt noch für einen Feind haben, kdož wj, kdo mimo to na ně newražj. 2) kromě, praeter; es weiß es ſonſt Niemand, als ihre Schweſter, newj toho žádný kromě waſſe ſeſtra. 3) ginak; Daniel ſonſt Belſazer, Daniel ginak Baltazar; Im Grabe iſt Troſt für mich, ſonſt nirgends, w hrobě pro mne potěſſenj, ginak nikdež. 4) gindy; ſonſt bin ich gern bey ihm, gindy ſem rád v něho; ſonſt war er nicht ſo, gindy tak nebyl, nebýwal. 5) ſyc, ſyce, alias; bezahle mich, ſonſt verklage ich dich, zaplať mně, ſyce tě vdám, prožalugi; machen ſie, ſonſt gehe ich, dělagj, ſyce půgdu; 6) Ihr Bruder oder ſonſt Jemand, wáš bratr, nebo kdokoli giný. 7) Sonſt iſt er brav, oſtatně, ginak geſt hodný.Strany zdroje: II/248

Stief-, polau, newlaſtnj; der Stiefbruder, m. polobratřj, newlaſtnj bratr; die Stiefſchweſter, poloſeſtřj, newlaſtnj ſeſtra.Strany zdroje: II/377, II/378

Vetter, m. meines Vaters Bruder, ſtrýc, ſtreyc, patruus; dim. das Vetterchen, ſtrey 378 ček, ſtreyčjček. b) Meines Bruders Sohn, ſynowec, patruelis; Enkel, ſynůwče; Tochter, ſynowkyně. c) Meines Vetters Sohn, (ſtreyce, patrui ) bratranec, fratruelis; Tochter, ſtreycowá ſeſtra, ſeſtřenice; ein Sohn meines Vaters zu Enkel, vom Sohne, bratráně; (von der Tochter) ſtreyčeně, ſeſtřjně. d) Meiner Muhme, (ſtreyny, amitae ; Vaters Schweſter) Sohn, zu mir, ſtreyčenec, ſtreyný ſeſtřenec, frater amitimus; Tochter, ſtreyná ſeſtra, ſtreyná ſeſtřenice; mein Sohn zu meiner Muhme Enkel, vom Sohne, ſtreyčjně; von der Tochter, ſtreyné ſeſtřjně. 2) Meiner Mutter Bruder, der Oheim, vgec, avunculus; dim. vgeček. b) Meiner Schweſter Sohn, zu mir, ſynowec; Enkel, ſynůwče; Tochter, ſynowkyně. c) Meines Oheims, (vgce, avunculi) Sohn, zu mir, vgčenec, vgčený bratr, ſeſtřenec; Tochter, vgčená ſeſtra, ſeſtřenice; mein Sohn zu meines Oheims Enkel, vom Sohne, vgčjně; von der Tochter, vgčené ſeſtřjně. d) Meiner Baſe, (tety, materterae, Mutterſchweſter) Sohn, zu mir, tetěnec, tetěný bratr, tetěný ſeſtřenec; Tochter, tetěná ſeſtra, tetěná ſeſtřenice; mein Sohn zu meiner Baſe Enkel, vom Sohne, tetjně; von der Tochter, tetěná tetěné ſeſtřjně. 3) Ein weitleifiger, näher, daleký, bljzký ſtreyc.Strany zdroje: II/384

Vollbürtig, adj. wlaſtnj, garmanus germanus ; Bruder, Schweſter, bratr, ſeſtra.Strany zdroje: II/433

Wie, adv. kterak, quomodo; wie iſt das zugegangen? kterak ſe to ſtalo? wie? kterak? ſage ihm, wie er es machen ſoll, powěz mu, kterak to má dělati; wie ſo? b) gak, quo modo; wie gehet es dir? gak ſe máš? gak ſe ti wede? wie heißt die Stadt? gak ſe to měſto gmenuge? wie groß war es? gak weliké bylo? wie lange iſt es her, gak dáwno ge tomu? wie theuer iſt es? gak drahé, zač geſt? wie bald iſt es um uns geſchehen! gak brzy geſt po nás! wie man will, gak kdo chce; wie geſagt, gak ſem řekl; wie elend! gak bjdný! wie wohl haſt du gethan! gak dobřes včinil! II. conj. gakž, uti; wie ich ſehe, ſo iſt er ſehr groß, gakž widjm, geſt welmi weliký; wie du gedient haſt, ſo — , gakž ſy ſlaužil, tak —; b) gakož, quemadmodum; laß die Welt, wie ſie iſt, nech ſwěta, gakž geſt; ſein Bruder wie auch ſeine Schweſter, geho bratr gakož y geho ſeſtra. c) gako, co; machs wie ich, děley gako gá; ſchön wie ein Engel, kráſný gako anděl; reich wie du, bohatý gako ty; wenn ich wie du wäre, kdybych byl tebau. d) wie viel? kolik; wie alt biſt du? kolik ge ti let? wie, wenn er es nun thäte? což kdyby to nynj včinil? ſey wie es wolle, buď gak buď; wie kömmt es, čjm ge to? e) wie gelehrt er auch iſt, gakkoli geſt včený; wie viel ich auch rede, gakžkoliwěk mnoho mluwjm.