Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 2 skupiny hesel.

Strany zdroje: II/208

Selig, adj. blažený, ſpaſený, beatus; die Seligen im Himmel, nebeſſťané, ſpaſency, (collect.) nebeſſťanſtwo, coelites; ſelig werden, ſpaſenu býti; ſelig machen, ſpa yti, beare, beatificare; ſelig ſprechen, za ſwatého wyhláſyti, zbožniti; Gott habe ihn ſelig, deyž mu Bůh wěčnau ſláwu. 2) nebožtjk, nebožka, defunctus, —cta; mein ſeliger Vater, meine ſelige Mutter, nebožtjk můg otec, nebožka má matka; adv. blaženě, blahoſlaweně.Strany zdroje: II/356

Vermindern, v. a. zmenſſiti, zmenſſowati; die Zolle, cla. b) ztenčiti, ztenčowati; die Einkünfte, přjgmy. c) zlehčiti; Jemandes Ehre, Ruhm, něčj čeſt, ſláwu. d) vſkrowniti, vmenſſiti; die Freude, den chmerz, radoſti, boleſti; die —rung, zmenſſenj, ztenčenj, zlehčenj, vſkrowněnj.