Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 6 skupin hesel.

Strany zdroje: II/3

Lakritze, f. lekořice, ſladké dřewo, Glycirrhiza.Strany zdroje: II/203

Sect, m. ſekt, ſladké ſſaňhelſké ſſpaňhelſké wjno.Strany zdroje: II/266

Süß, adj. ſladký, dulcis; ſüß ſchmecken, ſladko chutnati; ſüß machen, oſladiti; ſüß werden, ſladnauti, zaſladnauti, dulcescere. b) ljbezný, přjgemný, amoenus, svavis; eine ſüße Stimme, ljbezný hlas; ſüßer Schlaf, ſladké, ljbezné ſpanj. c) neſlaný; ſüße Butter, čerſtwé, neſlané máſlo. d) fig. Ein ſüßer Herr, ſlaďauſſek; adv. ſladce, dulciter; ſüß ſchlafen, ljbě, ljbezně ſpáti.Strany zdroje: II/267

Süßholz, m. lékořice, ſladké dřewo, Glycirrhiza Glycyrrhiza Lin.Strany zdroje: II/419

Wein, m. wjno, vinum; dim. wjnko; Junger, ſüßer Wein, mladé, ſladké wjno; zu Weine gehen, na wjno gjti; beym Weine, při wjně; verrochener W., wywětralé, zwětralé wjno; gebrannten gebrannter , zžené, pálené, gemachter, ſtrogené; den Wein abblattern, ſmjtati, winné liſtj podlomowati, pampinare; das Abblattern, podlom, ſmjtka, pampinatio.Strany zdroje: II/423

Welcher, pron. relat. genž, gežto, který, qui; der Menſch, mit welchem ich ſprach, ten člowěk, s kterýmž ſem mluwil; unſer Vater, der du biſt, otče náš, genž gſy. 2) pron. interr. který; welcher Bruder? který bratr? welchem von beyden? kterému z obau? welcher iſt der Jünger? který geſt ten včedlnjk? b) gaký; welche grobe Speiſe! gaké hrubé gjdlo! welche Angſt! gaká auzkoſt! welch ein grober Menſch! gaký nevčeſaný člowěk; wer weiß, in welches gottloſe Haus er gehet, kdo wj, do kterého, gakého, bezbožného domu chodj. c) was für welcher? kteraký? welcher immer, kterýkoli. d) ký; welchen, was für einen Teufel habet ihr? kýho čerta máte? 3) některý; ich habe Apfel, wollt ihr welche? mám gablka, chcete některé? welche waren ſauer, welche ſüß, některé byly kyſelé, některé ſladké.