Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 18 skupin hesel.

Strany zdroje: I/280

Herrlich, adj. panſký, ſlawný, magnificus; ein herrliches Gaſtmahl, ſtkwoſtný kwas; ein herrliches Arzneymittel, wyborný ljk, proſtředek.Strany zdroje: I/289

Hochlöblich, adj. ſlawný, přeſlawný.Strany zdroje: II/22

Löblich, adj. chwalitebný, ſlowutný; ſlawný; adv. —ně; das löbl. Regiment, ſlawný reġiment; hochlöblich, weleſlawný; höchſtlöblicher Gedächtniß, přeſlawné paměti.Strany zdroje: II/83

Oſtertag, n. welikonočnj ſlawný den, ſwátek.Strany zdroje: II/101

Preislich, adj. ſlawný, welebný, weleſlawný.Strany zdroje: II/135

Rühmlich, adj. ſlawný, chwalitebný, gloriosus; ein rühmliches Zeugniß, chwalitebné ſwědectwj; das iſt nicht rühmlich, to nenj chwalitebné.Strany zdroje: II/418

Weihnachtsfeyertag, n. wánočnj ſwátek, ſlawnoſt, ſlawný den.Strany zdroje: I/103

Berühmen, v. recip. ſ. Rühmen. Berühmt, adj. ſlowautný, wzneſſený, rozhláſſený, ſlawný; ſich berühmt machen, oſlawiti ſe, berühmt werden, oſlawenu býti.Strany zdroje: I/153

Ehrenbothe, m. ein Geſandter, wyſlanec, ſlawný poſel.Strany zdroje: I/154

Ehrenkleid, n. ſlawný oděw, raucho k ſlawnoſtem.Strany zdroje: I/154

Ehrentag, m. den ſlawný, den ſlawnoſti.Strany zdroje: I/154

Ehrenveſt, adj. ſlowutný, ſlowautný, cti hodný, ſlawný.Strany zdroje: I/170

Einzug, m. wtáhnutj, přitáhnutj; ein feyerlicher Einzug, wgezd, ſlawný přjgezd, introitus, ingreſsus.Strany zdroje: I/201

Feſtlich, adj. ſwátečnj, ſlawný; adv. ſlawně.Strany zdroje: I/201

Feyerlich, adj. ſlawný, adv. ſlawně.Strany zdroje: I/214

Frohn, adj. obs. ſwatý, ſlawný, panſký. 2) robotnj.Strany zdroje: I/248

Glorreich, adj. weleſlawný, ſlawný; adv. —ně.Strany zdroje: I/248

Glorwürdig, adj. weleſlawný, ſlawný.