Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 14 skupin hesel.

Strany zdroje: I/289

Hochzeit, f. ſwadba ( ol. ſwatba); Hochzeitfeſt, ſwadebnj weſelj, (weſelka), ſlawnoſt, nuptiæ; eine Hochzeit geben, ausrichten, ſwadbu ſtrogiti.Strany zdroje: I/303

Jahr-, ročnj, weyročnj; der Jahrgang, ročnj běh; das Jahrfeſt, weyročnj ſlawnoſt. 2) gednoročnj, každoročnj; ein Jahrgewächs, gednoročnj, každoročnj bylina. 3) na rok, na geden rok; ein Jahrkönig, král na rok.Strany zdroje: I/319

Kirchenfeſt, n. ſlawnoſt, založenj chrámu Páně, poſwjcenj.Strany zdroje: II/64

Nahmenstag, m. Nahmensfeſt, n. den, ſlawnoſt gména, gmeniny pl.Strany zdroje: II/135

Rühmlichkeit, f. ſlawnoſt, chwalitebnoſt, gloriositas.Strany zdroje: II/353

Verlegen, v. a. přeložiti; die Meſſe von F. nach Breslau, ročnj trh z F. do Wratiſlawi; einen Feſttag, ſlawnoſt; die Beſatzung, poſudku poſádku . b) odložiti; odkládati; den Termin, lhůtu. c) zachramoſtiti, zandati; unter mancherley Sachen, mezy rozličnými wěcmi. d) založiti; α) Jemanden den Weg, někomu ceſtu, zamezyti ceſtu. β) den Hut irgendwo, klobauk někde. γ) einen Kaufmann mit Waaren, mit Geld, kupce zbožjm, penězy. e) nakládati, naložiti, náklad wéſti; ein Buch, na knihu. f) v. rec. ſich, oddati ſe; auf die Poeſie, na báſnjřſtwj.Strany zdroje: II/355

Vermählungsfeſt, n. ſlawnoſt manželſkého ſňatku.Strany zdroje: II/418

Weihnachtsfeyertag, n. wánočnj ſwátek, ſlawnoſt, ſlawný den.Strany zdroje: I/95

Begängniß, n. ſlawnoſt, ſlawenj. 2) das Leichenbegängniß, průwod, funus.Strany zdroje: I/95

Begehung, f. obcházenj, ſlawnoſt, ſlawenj, ſpáchánj, dočiněnj, ſnáſſenj.Strany zdroje: I/201

Feſt, n. ſwátek, ſlawnoſt, feſtum; ein hohes Feſt, z. B. Oſtern, hod, Božj hod. 2) Hody, kwas; Hochzeitfeſt, ſwadebnj weſelj; Freudenfeſt, radowánky.Strany zdroje: I/201

Feyer, f. ſlawnoſt, ſwěcenj, ſlawenj, odpočinutj.Strany zdroje: I/201

Feyerlichkeit, f. ſlawnoſt, ſolennitas.Strany zdroje: I/212

Freudenfeſt, n. radoſtná ſlawnoſt; Freudenmahl, radowánky, pl. hody, hodowánky.