Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 24 skupin hesel.

Strany zdroje: I/283

Heurathscontract, m. ſwadebnj ſmlauwa.Strany zdroje: I/313

Kaufbrief, m. trhowý liſt, trhownj ſmlauwa, zápis.Strany zdroje: I/313

Kaufſchlag, m. trhowá ſmlauwa.Strany zdroje: I/333

Kräftig, adj. ſylný; mocný; kräftiger Wein, ſylné, kořenaté wjno. 2) kräftige Fürbitte, mocná přjmluwa. 3) platný, validus; dieſer Vertrag iſt nicht kräftig, ta ſmlauwa neplatj. adv. ſylně, mocně.Strany zdroje: II/84

Pachtung, f. ſmlauwa, Contractus. 2) nágem, pactum; in Pacht geben, do nágmu dáti, pronagmauti; annehmen, nagmauti.Strany zdroje: II/84

Pacht-, nágemnj; der Pachtkontract, nágemnj ſmlauwa; das Pachtjahr, nágemnj rok.Strany zdroje: II/271

Taufbund, m. křeſtná ſmlauwa.Strany zdroje: II/282

Tractat, m. pogednánj . 2) ſmlauwa. 3) gednánj; die Friedenstractaten, gednánj o pokog.Strany zdroje: II/371

Vertrag, m. ſmlauwa, contractus; machen, činiti, včiniti; verrichten, zruſſiti.Strany zdroje: I/10

Abrede, f. námluwa, ſmlauwa, vmluwa, zámluwa, pactio, pactum; mit einem nehmen, ſmlauwati, vmluwiti ſe s někým, paciſci. 2) zapjránj, zapřenj; ale toliko s ſlowjčkem nicht, ich bin es nicht in Abrede, nezapjrámť, non inficior; er iſt nichts in Abrede, nic nepopjrá, nezapjrá, inficias haud it, haud abnuit, non negat.Strany zdroje: II/459

Zerte, f. ſmlauwa pjſemná.Strany zdroje: I/96

Behandeln, v. a. zdělati, wypracowati. 2) einen wohl oder übel, zacházeti, nakládati, gednati s někým dobře nebo zle. 3) eine Sache, zamluwiti, ſmluwiti, ſmlauwati, vgednati. Die Behandlung, nakládánj, zacházenj. 2) ſmlauwa, vgednánj.Strany zdroje: I/131

Bund, m. plur. Bünde, ſmlauwa, záwazek, vmluwa, ſpolek, punt, foedus, ſocietas; der alte und neue Bund, ſtarý a nowý zákon; der türkiſche Bund, turecká čepice, turban, zawitj.Strany zdroje: I/131

Bündniß, n. ſmlauwa, ſpolek, ſpuntowánj, foedus.Strany zdroje: I/134

Cartell, n. ſmlauwa o wyměněnj zagatých, neb poběhlců. 2) odpowědnj liſt.Strany zdroje: I/136

Contract, m. ſmlauwa, vmluwa.Strany zdroje: I/136

Convention, f. ſneſſenj, ſmlauwa.Strany zdroje: I/153

Ehepacten, pl. ſwatebnj ſmlauwa, zápis manželſtwa.Strany zdroje: I/153

Eheſtiftung, f. namluwenj, namlauwánj, ſwadebnj ſmlauwa.Strany zdroje: I/20, I/21

Accord, m. ſauzwuk ? ſpoluzněnj, ſrownánj w muzyce aneb w hudbě, conſenſio tonorum; ſmlauwa, vmluwa, pac 21 tum, pactio; machen, ſmlauwu včiniti, vmluwiti ſe, paciſci.Strany zdroje: I/158

Eindingen, v. a. w ſmlauwu zawřjti, ſpolu wymjniti. Die Eindingung, wymjněnj, ſmlauwa.Strany zdroje: I/178

Erbeinigung, f. erbanuňk, dědičná ſmlauwa, pactum hereditarium.Strany zdroje: I/179

Erbverbrüdern, v. a. ſmluwiti ſe o dědictwj. Die Erbverbrüderung, ſmlauwa dědičná, ſ. Erbeinigung.Strany zdroje: I/227

Gedinge, n. ſmlauwa, vmluwa, ſgednánj, aukol.