Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 10 skupin hesel.

Strany zdroje: I/297

Hurtig, adj. hbitý, ochotný, čjlý, promtus, agilis; adv. —tě, —ně; chutně, ſpěſſně; honem.Strany zdroje: I/297

Huſchen, 1. v. a. faňoru dáti, wytjti, wyflinknauti. 2. v. n. hrknauti, auprnkem, hrkem, ſpěſſně ſe hrnauti, tihnauti.Strany zdroje: I/303

Jagen, 1. v. n. mit bin, honem běžeti, hnáti ſe; im Leſen jagen, kwapiti, poſpjchati, chwátati w čtenj, ſpěſſně čjſti. 2. v. a. hnáti, honiti, zahnati; jage ſie hinaus, wyžeň ge wen; den Feind in die Flucht, nepřjtele na vtjkánj obrátiti, zahnati; ein Pferd zu Tode, koně hnáti až padne, až zahyne; fig. jemanden ein Meſſer in den Leib, někomu nůž do těla wrazyti; den Degen durch den Leib, kordem někoho prohnati; alles durch die Gurgel, wſſecko prožrati, prochlaſtati, promrhati, hrdlem prohnati; aus einander jagen, rozehnati, rozplaſſiti. 2) Das Wild, zwěř lowiti, honiti, vhoniti, venari. Das Jagen, hnánj, honěnj, lowenj, honba.Strany zdroje: II/181

Schnell, adj. bruſký, prudký, ſpěſſný, rapidus; ein ſchneller Tod, náhlá, kwapná ſmrt; ein ſchneller Bothe, rychlý poſel; ſchnell mit dem Munde ſeyn, překwapowati ſe w řeči, proſtořekým, kwapným w řeči býti; adv. ſpěſſně, kwapně, rychle, prudce.Strany zdroje: I/156

Eile, f. ſpěch, poſpěch; in der Eile, naſpěch, na poſpěch, na kwap. Es hat Eile, geſt na poſpěch. In aller Eile, rychle, ſpěſſně, kwapně.Strany zdroje: I/156

Eilends, adv. ſpěſſně, rychle, chwátawě, čerſtwě, honem, feſtinanter.Strany zdroje: I/156

Eilig, adj. ſpěſſný; adv. ſpěſſně, ſ. Eilfertig, Eilends.Strany zdroje: I/207

Flugs, adv. honem, záhy, ſpěſſně.Strany zdroje: I/208

Fördern, v. a. ſpěſſně co vdělati, poſpjſſiti s něčjm, čerſtwě odbyti. 2) fedrowati, ſ. Befördern. Die Förderung, odbýwánj; dopomáhánj, fedrowánj, fedruňk.Strany zdroje: I/239

Geſchwinde, adj. čerſtwý, ſpěſſný, poſpěſſný, hbitý, rychlý, celer, velox. 2) fig. kwapný, náhlý; ein geſchwinder Tod, náhlá ſmrt. adv. čerſtwě, ſpěſſně, rychle, honem, ſkokem, záhy, chutně, pádem. 2) kwapně, náhle.