Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 24 skupin hesel.

Strany zdroje: I/301

Inſtrument, n. ſtrog, náſtrog, nádobj; die Inſtrumental-Muſik, hudebnj muzyka; muzyka s náſtrogi. 2) pjſemnoſt, ſpis, hamfeſſt, documentum.Strany zdroje: I/320

Klageſchrift, f. pjſebná žaloba, žalobnj ſpis.Strany zdroje: II/50

Monathsſchrift, f. měſýčnjk, měſýčný ſpis.Strany zdroje: I/53

Apologie, f. plur. —gien, obrana, obrannj liſt, ſpis, apologia.Strany zdroje: II/85

Papier, m. papjr, charta; das Papier ſchlägt durch, papir papjr prorážj; etwas zu Papier bringen, něco na papjr napſati; grobes, hrubý. 2) ſpis; es liegt unter dem Papier, ležj to mezy ſpiſy; dim. Papierchen, papjrek.Strany zdroje: II/101

Preis, m. am Hemde, ljmec, dim. das Preischen, ljmeček. 2) Etwas Preis geben, něco opuſtiti; eine Stadt Preis geben, na měſto puſtiti, dáti měſto w wychwátěnj, preys; ſich den Laſtern Preis geben, oddati ſe neprawoſtem; ſeine Ehre Preis geben, čeſt ſwau wydati w ſſanc; ſich der Gefahr preis Preis geben, w nebezpečenſtwj ſe wydati, Es ging alles Preis, was da war, wſſe přiſſlo na dračku, co tam bylo. 3) odplata praemium. Einen Preis auf etwas ſetzen, odplatu na něco wyſaditi. 4) ſláwa, gloria. Gott ſey Ehre und Preis, Bohu buď čeſt a ſláwa. 5) cena, pretium. Der Preis ſteht, Waare ſteigt, fällt, zbožj zpadáwá; Preis-, odplatnj; die Preisſchrift, odplatnj ſpis.Strany zdroje: II/144

Satzſchrift, f. práwnj ſpis.Strany zdroje: I/65

Aufſatz, m. položenj, poſtawenj. 2) wſſeliké nawrženj, poznamenánj, ſepſánj, ſpis. 3) wſſeliká okraſa, k. p. na hlawu, na ſtůl; při ſtawenj: makowice, makowička.Strany zdroje: II/157

Scheltſchrift, f. ſpis nářkliwý, hanliwý.Strany zdroje: I/66, I/67

Aufſetzen, 1. v. a. poſtawiti, ſtawěti, kláſti, nakláſti, položiti, naſázeti, poſaditi, ſázeti; den Hut, klobauk na hlawu dáti. die Haube der Braut, die Braut, očepiti, zawigeti. 2) ſich aufſetzen, poſaditi ſe; ſich wider Jemanden, poſtawiti ſe proti někomu. 3) Gut und Blut, gměnj y žiwot wſaditi, wynaložiti. 4) ſeinen Kopf aufſetzen, něco ſobě do hlawy zawzýti, ſwéwolným býti. 5) oklamati, oſſiditi, ſwéſti. 6) ſepſati, w ſpis vwéſti. 2. v. n. der Hirſch ſetzt auf, gelen doſtáwá nowé 67 rohy. 2) das Pferd ſetzt auf, kůň ſe ſmyſſil, má myš, geſſtěra, ſ. Koppen.Strany zdroje: II/174

Schmäh-, hánliwý, nařkliwý; die Schmähſchrift, hánliwý ſpis, zrádná cedule.Strany zdroje: II/187

Schrift, f. pjſmo, ſpis; die man ſchreibt, pjſmo, scriptura; die heil. Schrift, pjſmo ſwaté; Schrift, Acten; ſpis, scripta; eine Schrift drucken laſſen, wydati ſpis, knjžku, edere opus, librum; dim. Schriftchen, n. ſpjſek.Strany zdroje: I/73

Ausfeilen, v. a. wypilowati; eine Schrift, ſpis doprawiti, wypulerowati.Strany zdroje: II/258

Streitſchrift, f. hádka, ſporný ſpis.Strany zdroje: II/266

Suppliciren, v. n. proſyti , žádati, podati ſpis.Strany zdroje: II/290

Troſtſchrift, f. potěſſitedlný ſpis.Strany zdroje: II/303

Uiberſehen, v. a. přezřjti, přehljdnauti; den kleinern, menſſjho; eine Gegend, kraginu. b) fig. přehljdnauti; eine Schrift, ſpis; zwey Zeilen, dwě řádky. c) zanedbati; přehljdnauti; Arme und Wittwen, chudé a wdowy. d) prominauti, přehljdnauti, přezřjti; Fehler, chyby.Strany zdroje: II/307

Umarbeiten, v. a. předělati; ein Feld, eine Schrift, pole, ſpis.Strany zdroje: II/336

Urſchrift, f. prwotnj, půwodnj ſpis.Strany zdroje: II/345

Verfertigen, v. a. hotowiti, wyhotowiti; einen Aufſatz, ſpis, zu Ende, dohotowiti, dodělati; eine Bildſäule, ſochu. 2) dělati, vdělati; ein Kleid, Schuhe, kabát, ſtřewjce; die —ung, wyhotowenj. 2) vdělánj.Strany zdroje: II/370

Vertheidigung, f. obrana, bráněnj, obráněnj, hágenj, zaſtáwánj; ſchriftliche, obrana, obrannj ſpis.Strany zdroje: II/411

Wechſelſchrift, f. opowědný ſpis.Strany zdroje: I/116

Bittſchrift, f. proſebný ſpis.Strany zdroje: I/159

Eingeben, v. a. Arzney, k vžjwánj dáti, Gift, gedu dáti. 2) do myſli wložiti, wnuknauti, ſuggerere, wdechnauti, nadchnauti, inſpirare. 3) Eine Schrift, ſpis podati, zadati, exhibere.