Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/254

Grimmig, adj. zůřiwý, ljtý, wzteklý, dirus; grimmig werden, ſrſſeti, rozſápati ſe, rozljtiti ſe, rozčertiti ſe, rozkatiti ſe; eine grimmige Kälte, krutá zyma, adv. —wě, —tě, —le.Strany zdroje: I/329

Kollern, 1. v. a. kotáleti, kultiti, volvere. 2. v. n. kuliti ſe, kauleti ſe, volvi. 2) im Bauche, baukati. 3) von Pferden, miſſiti ſe, gankowati ſe. 4) von Menſchen, plaſſiti ſe, wztekati ſe, ſrſſeti; den Koller haben, wzteka mjti.Strany zdroje: II/109

Raſen, v. n. wztěkati ſe; der Wind raſet, wjtr ſe wztěká. 2) fig. ſápati ſe, zůřiwěti, ſrſſeti, wztekati ſe; ein raſender Menſch, wztekljk, zſſjlenec; ein raſender Einfall, zſſjlený nápad; ein raſender Hund, wzteklý pes.Strany zdroje: II/124

Richtig, adj. přjmý rectus. 2) náležitý, prawý; richtiges Maß, naležitá mjra; die Uhr geht richtig, hodiny gdau dobře; richtig bezahlen, řádně platiti; ein richtiger Bezahler, řádný ſplátce; er iſt in allem richtig, we wſſem geſt práw, die Summe iſt richtig, ſumma geſt prawá, dobře. 3) Alles in richtige Ordnung bringen, wſſecko w dokonalý pořádek vweſti; alles iſt richtig, wſſecko geſt zpraweno, ſpořádáno, dobře; etwas richtig machen, něco zprawiti; der Brief iſt richtig beſtellt, pſanj geſt náležitě odewzdáno, dodáno; richtig werden, ſprawiti ſe. 4) Es iſt hier nicht richtig, zde nenj bezpečno, zde ſtraſſj; nicht richtig in Kopfe ſeyn, neměti wſſech doma, pohromadě, někomu fučeti, ſrſſeti w kotrbě. 5) prawý; richtig ſchreiben, práwě pſáti; richtig denken, práwě ſmeyſſleti; richtig! dobře! ba práwě! 2) 6) adv. přjmo; náležitě, práwě. 7) giſtě; das habe ich richtig vergeſſen, to gſem giſtě zapomněl.Strany zdroje: II/179

Schnauben, v. n. fauněti, ſupati, rhonchizare. 2) ſápati ſe, ſrſſeti, taevire.Strany zdroje: II/225

Speyen, v. irr. ich ſpie, geſpien, v. n. bljti, dáwiti ſe, vomere; b) pljwati; in das Geſicht, do twáři; nach Speyer appelliren, s kantorem ſe rwáti. 2) v. act. a) wybliti, wydáwiti, dáwiti, zwrátiti, vomere, evomere; die Speiſen, gjdla; b) fig. der Berg ſpeyet Feuer, hora wymrſſťuge, ſoptj, wyhazuge oheň. d) Feuer und Flamme ſpeyen, ſápati ſe, ſoptiti, ſrſſeti, wztěkati ſe. e) Geld ſpeyen müſſen, muſyti platiti, cwrkati.Strany zdroje: II/279

Toben, v. n. wztěkati ſe, ſápati ſe, ſrſſeti, ljtiti ſe, zůřiti, zůřiwěti, ſwjřepěti, saevire; der Moſt tobt, meſt bauřj, zwjrá ſe. 2) třeſſtiti ſe.Strany zdroje: I/245

Giftig, adj. gedowatý, gjzliwý, venenoſus; etwas giftiges, gedowatina, gedowatoſt. 2) fig. ſrſſlawý, rozſápaný, ſrſſatý, rozčertěný; giftig werden, rozčertiti ſe, rozkatiti ſe, rozwztekliti ſe; giftig ſeyn, ſápati ſe, ſrſſeti, wztek mjti. 3) zlobiwý, zlý, gjzwitý, gjzliwý.