Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 13 skupin hesel.

Strany zdroje: II/246

Stellung, f. poſtawenj, položenj; die Stellung der Planeten, zhwěžděnj, constellatio; natürliche Stellung, přirozená poſtawa; falſche Stellung, Schein, přetwařowánj, dwořenj, ſtawěnj ſe.Strany zdroje: II/277

Thurmbau, m. ſtawěnj wěže.Strany zdroje: II/326

Unterbau, m. ſtawěnj základu, ġruntu.Strany zdroje: II/374

Verwenden, v. a. irr. vkraſti, odcyzyti. b) kein Auge von etwas, neſpuſtiti ani oka s něčeho. c) wynaložiti, wynakládati; ſein Geld auf das Bauen, penjze ſwé na ſtawěnj; vielen Fleiß auf etwas, mnoho pilnoſti na něco, wynaſnažiti ſe. d) vgjti ſe, vcházeti ſe, wzýti ſe; ſich für eine Perſon, eine Sache, o někoho, o něco. e) oddati, wydati, wydáwati; ſich dem Vaterlande zum Dienſte, ſe w ſlužbu wlaſti; ſich auf etwas, ſe na něco. f) obrátiti, obraceti; etwas zu ſeinem Nutzen, něco k ſwému vžitku. 2) obrátiti, na opak obrátiti; die Hand, ruku. b) verwandte Schnitte, pofézy, řjzky žemlowé we wegcých obalené a w máſle pečené. c) fig. změniti ſe, obrátiti ſe.Strany zdroje: I/90

Bau, m. eines Gebäudes, ſtawěnj. 2) des Feldes, Gartens, wzdělánj pole, zahrady.Strany zdroje: I/90

Bau-, k ſtawěnj; Bauholz, dřjwj k ſtawěnj.Strany zdroje: I/90

Bauart, f. způſob w ſtawěnj.Strany zdroje: I/90

Bauen, n. ſtawěnj. 2) wzdělánj, wzděláwánj. 3) ſetj, ſázenj. 4) dobýwánj. 5) ſpolehánj.Strany zdroje: I/90

Baukoſten, pl. wydánj, autraty na ſtawěnj.Strany zdroje: I/91

Baukunſt, f. vměnj w ſtawěnj, architectura.Strany zdroje: I/91

Bauluſtig, adj. ochotný k ſtawěnj.Strany zdroje: I/91

Bauung, f. ſtawěnj, ædificatio, des Felds, wzděláwánj polj; beym Bergbau, pawowánj.Strany zdroje: II/471

Zuhauen, v. n. ſekati; haue zu! ſekey! auf Jemanden, do někoho. 2) v. a. oſekáwati, oteſáwati; Bauholz, dřjwj k ſtawěnj.