Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 4 skupiny hesel.

Strany zdroje: I/280

Herr, m. pán, dominus; dim. das Herrchen, panáček, panauſſek, páně, paňátko; Gott der Herr, Hoſpodin, Pán Bůh; der Tempel des Herrn, chrám Páně; der Herr Vetter, pan ſtreyc; Herr ſeyn, panowati, wládnauti, pánem býti; den Herrn ſpielen, pánem ſe dělati, na pány hráti.Strany zdroje: II/336

Vaterbruder, m. ſtreyc, patruus.Strany zdroje: II/377, II/378

Vetter, m. meines Vaters Bruder, ſtrýc, ſtreyc, patruus; dim. das Vetterchen, ſtrey 378 ček, ſtreyčjček. b) Meines Bruders Sohn, ſynowec, patruelis; Enkel, ſynůwče; Tochter, ſynowkyně. c) Meines Vetters Sohn, (ſtreyce, patrui ) bratranec, fratruelis; Tochter, ſtreycowá ſeſtra, ſeſtřenice; ein Sohn meines Vaters zu Enkel, vom Sohne, bratráně; (von der Tochter) ſtreyčeně, ſeſtřjně. d) Meiner Muhme, (ſtreyny, amitae ; Vaters Schweſter) Sohn, zu mir, ſtreyčenec, ſtreyný ſeſtřenec, frater amitimus; Tochter, ſtreyná ſeſtra, ſtreyná ſeſtřenice; mein Sohn zu meiner Muhme Enkel, vom Sohne, ſtreyčjně; von der Tochter, ſtreyné ſeſtřjně. 2) Meiner Mutter Bruder, der Oheim, vgec, avunculus; dim. vgeček. b) Meiner Schweſter Sohn, zu mir, ſynowec; Enkel, ſynůwče; Tochter, ſynowkyně. c) Meines Oheims, (vgce, avunculi) Sohn, zu mir, vgčenec, vgčený bratr, ſeſtřenec; Tochter, vgčená ſeſtra, ſeſtřenice; mein Sohn zu meines Oheims Enkel, vom Sohne, vgčjně; von der Tochter, vgčené ſeſtřjně. d) Meiner Baſe, (tety, materterae, Mutterſchweſter) Sohn, zu mir, tetěnec, tetěný bratr, tetěný ſeſtřenec; Tochter, tetěná ſeſtra, tetěná ſeſtřenice; mein Sohn zu meiner Baſe Enkel, vom Sohne, tetjně; von der Tochter, tetěná tetěné ſeſtřjně. 3) Ein weitleifiger, näher, daleký, bljzký ſtreyc.Strany zdroje: II/423

Weitläufig, adj. daleký; ein weitläufiger Vetter, daleký ſtreyc. 2) obſſjrný; eine weitläufige Rede, obſſjrná řeč. 3) prodlaužilý; ein weitläufiger Krieg, prodlaužená, protažený protažená wogna. 4) proſtranný; ein weitläufiges Haus, proſtranný dům; adv. obſſjrně; ſchreiben, pſáti. 5) Die Bäume ſtehen ſehr w., ſtromy ſtogj řjdce welmi od ſebe; — ſchreiben, pſáti od ſebe; Truppen weit aus einander ſtellen, wogſko ſſiroce rozložiti.