Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 21 skupin hesel.

Strany zdroje: I/39

Anketten, v. a. řetězy ſwázati, vkowati; ſich an einen anketten, k někomu ſe připnauti, připogiti.Strany zdroje: I/40

Ankuppeln, v. a. připogiti, přiwázati, ſwázati, colligare, copulare. 2) někomu newěſtu namlauwati.Strany zdroje: I/316

Ketteln, v. a. řetjzkem ſwázati.Strany zdroje: I/316

Ketten, v. a. řetězem ſwázati. 2) fig. přikowati.Strany zdroje: I/41

Anlegen, 1. v. a. přičiniti, přiložiti, přiſaditi, přiſtawiti, admovere, adponere; eine Leiter, řebřjk přiſtawiti; ein Kind (an die Bruſt), djtě přiſaditi (k prſům); einem Ketten, nekoho někoho řetězy ſwázati; einen Hund, pſa vwázati; Feuer, oheň založiti, zapáliti; einen Rocken, kužel nadjti; ein Kleid, ſſaty oblécy; Schuhe, Strümpfe, ſtřewjce, punčochy obauti; ſich anlegen, oblécy ſe, obljkati ſe; ſich an etwas anlegen, na něco ſe opřjti, podepřjti; chytati ſe, lepiti ſe, přilepiti ſe; der Roſt leget ſich an das Eiſen an, rez ſe železa chytá; ein Schloß anlegen, zámek přiwěſyti, zawěſyti, ſeram obdere; Hand anlegen, chopiti ſe něčeho, pomocy pracowati, ruku přičiniti, wtjpiti ſe; die letzte Hand anlegen, dodělati, dokončiti djlo. 2) vžiti, wynaložiti, adhibere, collocare, impendere; ſein Geld, ſeine Zeit wohl, übel anlegen, ſwé penjze, ſwůg čas dobře, zle ſtráwiti, wynaložiti, ſwých peněz, ſwého čaſu vžiti. 3) vdělati, wyſtawěti, založiti, condere. 4) vkládati, vložiti, vſtanowiti, conſtituere, imponere. 5) ſie haben es miteinander angelegt, ſpolu ſe o to ſmluwili, ſneſli, ſpikli, ſpolu to oſnowali, ſtropili; es iſt darauf angelegt, to ſe kuge, obmýſſlj, tropj, o to ſe vſyluge. 2. v. n. k břehu připlauti, přiſtati.Strany zdroje: I/327

Knüpfen, v. a. ſpjnati, ſpogiti, wázati, ſwázati, vzliti; einen Knoten, vzel vdělati, zavzliti. fig. Freundſchaft, w přátelſtwj wgjti, ſpolčiti ſe.Strany zdroje: I/331

Koppeln, v. a. ſwázati w ſmečku. 2) einkoppeln, ohraditi, hraditi.Strany zdroje: I/339

Krumm, adj. krümmer, krümſte, křiwý, křiwolaký, curvus; krumm biegen, zkřiwiti, nakřiwiti, ohnauti; einwärts krumm, klikatý, aduncus; krumme Finger machen, kráſti. 2) chromý, claudus; ol. belhawý, klecawý; krumme Finger, chromé prſty. 3) krumme Gänge, pletichy, pl. adv. křiwě; mit etwas krumm herumkommen, okolkowati, okolků vžjwati; krumm und lahm ſchlagen, na žmoch ztřjſkati; krumm ſchlieſſen, do kozla ſwázati. Krum Krumm gehen, paťchati ſe; das Krummgehen, paťchawoſt, belhýňawoſt; kulhánj. Adv. křiwě, chromě.Strany zdroje: I/45

Anſchließen, v. irr. 1. act. přiložiti, připogiti, přimknauti; ſich anſchließen, připogiti ſe, ſrazyti ſe w hromadu. 2) přiwázati, ſewřjti, ſwázati někoho řetězy, do okowů, do paut dáti, vincire. 2. neut. přilehati, ſwjrati ſe, coniungi.Strany zdroje: II/85

Pappen, v. n. papati. 2) v. a. kaſſi dáwati. 2) lepiti, lepenkau ſwázati.Strany zdroje: I/57, I/58

Aufbinden, v. a. nawázati, přiwázati, ſwázati, vwázati, adligare. 2) rozwázati, 58 ſolvere. 3) einem etwas aufbinden, někomu něco na nos vwázati, zawěſyti.Strany zdroje: II/205

Seideln, v. a. ſpěniti, ſpěňákem ſwázati koně na paſtwě.Strany zdroje: II/221, II/222

Spannen, v. a. natáhnauti, contendere.; den Bogen, luk natáhnauti, napnauti. b) Das Eiſen in den Schraubſtock, zaſſraubowati železo do ſſraubowny. c) den Wagen, wůz, kolo zawřjti. d) der Schuh ſpannet mich, ſtřewjc mne talčj, hněte , sl. omjná. e) fig. den Fluß, zahraditi řeku. f) ein Pferd, koně ſpěniti, ſepnauti; g) die Pferde vor den Wagen, zapřahati, pogjmati koně do wozu. h) Jemanden in den Bock ſpannen, někoho w kozelec, do kozla ſwázati. i) die Saiten, ſtruny natáhnauti. k) ein geſpann 222 ter Leib, vtažené tělo; ein geſpanntes Seil, natažený prowaz. l) fig. ſo weit man mit der Hand ſpannen kann, co ſe může obeknauti. m) alle ſeine Kräfte, wſſecku ſýlu wynaložiti; überſpannte Empfindungen, přepaté čitedlnoſti.Strany zdroje: II/351

Verketten, v. a. řetězy ſwázati.Strany zdroje: II/474

Zurückbinden, v. a. po zadu ſwázati.Strany zdroje: II/475, II/476

Zuſammenpacken, v. a. do hromady ſwázati, 476 preſſen, stlačiti; reimen, rymowati ſe do hromady.Strany zdroje: I/107

Beſtricken, v. a. zapleſti, ſwázati, lapiti.Strany zdroje: I/120

Bock, m. pl. Böcke, der Ziegenbock, kozel, hircus; dim. das Böckchen, kozlec, kozljček; das Junge, kozle, kozlátko; der Schaafbock, beran, Rehbock, ſrnec, ſ. dieſe Wörter und Steinbock. 2) die Bockpfeife, dudy. 3) ein Holzbock, koza k leſſenj; der Sitz des Kutſchers, kozljk; ſ. auch Eisbock, Feuerbock, Rambock. 4) kozelec, kozel; einen in den Bock ſpannen, někoho w kozelec, do kozla ſwázati. Den Bock zum Gärtner ſetzen, dáti hljdati kozlu petržele; der Bock ſtößt ihn, zbýká, mor. ſſkytá.Strany zdroje: I/156

Einballen, v. a. w paljk ſwázati.Strany zdroje: I/157

Einbinden, v. a. zawázati; Bäume in Stroh, ſtromy ſlamau obwázati 2) ein Buch, knihu ſwázati. 3) einem Kinde bey der Taufe, djtěti při křtu zawázati, wazaného dáti. 4) fig. einem etwas ſcharf, přjſně někomu přikázati.Strany zdroje: I/163

Einpacken, v. a. ſkládati, do vzlu ſwázati, ſkliditi.