Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 10 skupin hesel.

Strany zdroje: I/274

Hehr, adj. obſ. wyſoký; fig. wzneſſený, die Hehrmeſſe, weliká mſſe. 2) ſwatý. 3) předrahý.Strany zdroje: I/275

Heilig, adj. ſwatý, ſanctus. Jemanden heilig ſprechen, za ſwatého wyhláſyti; die Heiligen, Swatj, Swětj; eine Heilige, ſwětice, ſancta; ein wunderlicher Heiliger, diwný ſwatý. 2) fig. ein heiliger Ort, poſwátné mjſto; das Heilige, Allerheiligſte, ſwatyně, ſanctuarium; der heilige Abend, ſſtědrý wečer; das heilige Feuer, růže, ſ. Rothlauf. adv. ſwatě, ſancte.Strany zdroje: I/313

Kautz, m. kulich, kalaus, ſtrix paſſerina, L. dim. das Käutzchen, Käutzlein, kuljſſek. 2) fig. ein reicher Kautz, boháč, peněžák; ein wunderlicher Kautz, diwný ſwatý, bublák; ein närriſcher Kautz, ſſaſſek.Strany zdroje: II/142

Sanct, adj. indecl. ſwatý, sanctus; Sanct Paul, ſwatý Pawel.Strany zdroje: I/74

Ausgehen, v. n. wygjti, wycházeti. 2) dogjti, docházeti; die Haare gehen ihm aus, wlasy mu lezau; das Feuer iſt ausgegangen, oheň wyhaſl; die Farbe geht aus, barwa pauſſtj, der Traum ging mir aus, ſen ſe mi wygewil; der heil. Geiſt geht vom Vater aus, duch ſwatý ot od otce pocházý, procedit.Strany zdroje: II/428

Werkheilig, adj. powrchně ſwatý.Strany zdroje: I/135

Chriſam, m. křjžmo, ſwatý oleg, chriſma.Strany zdroje: I/214

Frohn, adj. obs. ſwatý, ſlawný, panſký. 2) robotnj.Strany zdroje: I/216

Führen, v. a. wezti, wozyti, vehere; über einen Fluß, přewážeti. 2) weſti, woditi, ducere. Einen bey der Hand, za ruku weſti, woditi; auf den rechten Weg, na prawau ceſtu přiweſti. 3) fig. den Degen geſchickt führen, s kordem dobře zacházeti; Geld bey ſich, penjze noſyti; der Weg führt nach der Stadt, ceſta gde do měſta; der Fluß führt Eis, řekau gde led; der Teich führt Karpfen, rybnjk má kapry, w rybnice gſau kapři; Reden führen, mluwiti, řečj mjti; ein Amt führen, auřad zaſtáwati; im Sinne führen, něco mjniti, myſliti; zu Gemüthe, na myſl přiwáděti, připomjnati; hinter das Licht, někomu poſwjtiti, oſſiditi; der Wind führt den Staub in die Luft, wjtr bére bere prach ſebau do powětřj, žene prach —; die Bienen führen Honig, wčely med ſnáſſegj, zbjragj; einen Namen, gméno mjti, gmenowánu býti, nazýwati ſe, ſlauti; einen Adler im Wappen führen, orla w ſſtjtu (erbu) mjti; im Schilde, aumyſl mjti, obmeyſſleti; im Munde, w vſtech mjti; ein elendes Leben führen, bjdně žiwu býti; ein heiliges Leben, ſwatý žiwot weſti.Strany zdroje: I/27

Alltags-, idem. Alltagskleid, raucho na každý den, každodennj, powſſednj, wſſednj; Alltagsheiliger, wſſednj, obyčegný ſwatý.