Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 19 skupin hesel.

Strany zdroje: I/259

Gut, n. pl. Güter, dobré, bonum; das höchſte Gut, ſwrchowané dobré. 2) ſtatek; ein Freygut, ſwobodný ſtatek; dim. das Gütchen, Gütlein, ſtateček. 3) zbožj, merx.Strany zdroje: II/12

Ledig, adj. prázdný, vacuus. 2) fig. děwogný, ſwobodný, panický, cælebs; Der ledige Stand, der Männer, bezženſtwj, cælibatus; der Weiber, bezmužſtwj, Děwognoſt. 3) propuſſtěný, oſwobozený, liber; ledig laſſen, propuſtiti.Strany zdroje: II/143

Sattelfrey, adj. ſwobodný; ein ſattelfreyer Hof, ſwobodný dwůr, dědina; ein Sattelfreyer, ſwobodnjk, dědinnjk.Strany zdroje: II/153

Schatzfrey, adj. ſwobodný od daně.Strany zdroje: II/185

Schoßfrey, adj. ſwobodný od daně.Strany zdroje: II/247

Steyerfrey Steuerfrey , adj. ſwobodný od daně.Strany zdroje: II/248

Stichfrey, adj. ſwobodný od pjchnutj, nebodnutedlný.Strany zdroje: II/332

Unverehligt, adj. děwogný, ſwobodný; unverehligt ſeyn, nebýti ženatý; foem. wdaná.Strany zdroje: I/89

Baron, m. ſſlechtic, ſwobodný pán; Baroneſſe, f. ſſlechtična, ſwobodná panj; Baronie, f. baronſtwj.Strany zdroje: II/446

Wundenfrey, adj. bezranný, ſwobodný od rány.Strany zdroje: II/464

Zollfrey, adj. ſwobodný od cla; die Gedanken ſind zollfrey, myſſlenj gſau ſwobodná.Strany zdroje: I/143

Dienſtfrey, adj. ſwobodný (od roboty).Strany zdroje: I/153

Ehelos, adj. ſwobodný, neženatý; von Frauensperſonen, newdaná.Strany zdroje: I/153

Eheloſigkeit, f. ſwobodný ſtaw; von Mannsperſonen, panictwj; von Weibsperſonen, panenſtwj. Von Geiſtlichen, bezženſtwj, cælibatus.Strany zdroje: I/210

Frank, adj. frank und frey, docela ſwobodný.Strany zdroje: I/212

Frey, adj. ſwobodný, zwolný, ſoběwolný, liber. 2) prázdný, vacuus, expers. 3) proſtý; frey im Reden, proſtořeký; mit freyen Haaren, proſtowlaſý. 4) im freyen Felde, w ſſjrém poli; unter freyem Himmel, pod ſſjrým nebem. 5) von freyen Stücken, z čiſta gaſna, ſamo od ſebe, vltro. 6) der Baum ſteht frey, ſtogj ſám pro ſebe, o ſamotě. 7) Es ſteht ihm frey, má na wůli, geſt mu ſwobodno: frey ſtellen, dáti na wůli; frey laſſen, propuſtiti, nechati na wůli. 8) frey machen, oſwoboditi, zproſtiti, zhoſtiti: frey ſprechen, za wyvčenau dáti. 9) freye Koſt, ſtrawa z darma; jemanden frey halten, wydržeti někoho. 10) ein freyes Leben, rozpuſtilý žiwobytj. 11) In Zuſammenſetzungen: Fehlerfrey, bez chyb, chyb proſt; ſchuldenfrey, bez dluhů, dluhů prázdný. Adv. ſwobodně, zwolně, po wůli, libere.Strany zdroje: I/212

Frey-, ſwobodný; der Freyherr, ſwobodný pán; der Freyhof, ſwobodný dwůr; der Freymäurer, ſwobodný zednjk. 2) zdarma: der Freytiſch, ſtůl, tabule za darmo.Strany zdroje: I/213

Freyherr, m. ſwobodný pán, baron, ſſlechtič; die Freyherrinn, baronka, ſwobodná panj.Strany zdroje: I/213

Freymüthig, adj. vpřjmný, ſwobodný, adv. —ně, ingenue.