Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 30 skupin hesel.

Strany zdroje: I/251

Grämlich, Grämiſch, adj. mrzutý, newrlý, bublawý, zamračený, newhodný, poſſmaurný; adv. —tě, —le, —wě, —ně.Strany zdroje: I/253

Grauſam, adj. hrozný, ljtý, krutý, vkrutný, crudelis; adv. —tě, —ně.Strany zdroje: I/254

Grimmig, adj. zůřiwý, ljtý, wzteklý, dirus; grimmig werden, ſrſſeti, rozſápati ſe, rozljtiti ſe, rozčertiti ſe, rozkatiti ſe; eine grimmige Kälte, krutá zyma, adv. —wě, —tě, —le.Strany zdroje: I/282

Herzhaft, adj. ſrdnatý, animoſus; adv. —tě.Strany zdroje: I/283

Heuchleriſch, adj. pokrytý, pokrytſký; licoměrný; adv. —tě, —ſky, —ně.Strany zdroje: I/293

Hörbar, adj. hlaſytý, ſlyſſitedlný; adv. —tě, —ně.Strany zdroje: I/296

Hungerig, hungrig, adj. hladowý, hladowitý, mor. hladný, famelicus; ich bin hungrig, chce ſe mi gjſti, lačnjm, eſurio; hungrig werden, wyhladowěti, zlačněti; adv. —wě, —tě.Strany zdroje: I/297

Hurtig, adj. hbitý, ochotný, čjlý, promtus, agilis; adv. —tě, —ně; chutně, ſpěſſně; honem.Strany zdroje: I/301

Intereſſant, adj. důležitý ? adv. —tě.Strany zdroje: I/316

Kernig, adj. zrnatý, gadrnatý, granoſus, nucleoſus. adv. —tě.Strany zdroje: I/324

Klotzig, adj. ſſpalkowitý, klackowitý. adv. —tě.Strany zdroje: II/15

Leibig, adj. macatý, tělnatý. adv. —tě.Strany zdroje: II/55

Muthig, adj. ſrdnatý, zmužilý. 2) bugný, ferox; ein muthiges Pferd, bugný kůň. adv. —tě, —le; —ně.Strany zdroje: II/64

Nahmentlich, adj. gmenowitý; adv. —tě, zegmena.Strany zdroje: II/315

Unbärtig, adj. holobradý; ein Unbärtiger Junge, holobrádek; adv. —tě.Strany zdroje: II/315

Unbefangen, adj. nepogatý; adv. —tě; die —heit, —toſt.Strany zdroje: II/315

Unbefleckt, adj. nepoſſkwrněný; adv. —tě —ně ; die —heit, nepoſſkwrněnoſt.Strany zdroje: II/315

Unbequem, adj. nepřjležitý, nepřjhodný, nepohodlný, adv. —tě, ně; kommen, přigjti newhod; die —keit, toſt, noſt.Strany zdroje: II/319

Ungebührlich, adj. nenáležitý, nepřjſluſſný, adv. —tě ně; die —keit, toſt, noſt.Strany zdroje: II/320

Ungewiſſenhaft, adj. neſwědomitý; adv. —tě; die —igkeit, toſt.Strany zdroje: II/322

Unkeuſch, adj. nečiſtný, oplzlý, mrzký, ſmilný; adv. —tě, le, ce, ně.Strany zdroje: II/324

Unſauber, adj. nečiſtý, neſſwárný, adv. —tě, ně; die —keit, neſſwara, neſſwárnoſt.Strany zdroje: II/401

Wachsfarbig, adj. žlutý gako woſk; adv. —tě.Strany zdroje: I/131

Buntſcheckig, adj. tuze ſtrakatý; adv. —tě.Strany zdroje: I/152

Eckig, adj. hranatý, rohatý, ſſpičatý. adv. —tě.Strany zdroje: I/209

Förmlich, adj. způſobný, foremný; adv. —ně. 2) náležitý, ſluſſný. adv. —tě, —ně.Strany zdroje: I/216

Füglich, adj. přjhodný, pohodlný, ſluſſný, přjpadný, přjſluſſný, ſpůſobilý, přjležitý, náležitý, treffný, commodus, aptus, conueniens. adv. —ně, —tě; práwě, s práwem, jure.Strany zdroje: I/226

Gebührlich, adj. ſluſſný, náležitý, powinný. adv. —ně, —tě.Strany zdroje: I/244

Gewiſſenhaft, Gewiſſenhaftig, adj. ſwědomitý, conſcientioſus; adv. —tě.Strany zdroje: I/245, I/246

Glänzen, 1. v. n. blyſſtěti ſe, lſknauti ſe, leſknauti ſe, třpytiti ſe, fig. ſtkwjti ſe, ſplendere. 2. v. a. hladiti, ġlancowati. Glänzend, adj. leſknutý, bleyſkawý, 246 ſtkwělý, ſtkwaucý, ſplendidus; adv. —tě, —wě, —le.