Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 6 skupin hesel.

Strany zdroje: I/302

Ja, adv. ano, tak; haben ſie ihn geſehen? Ja, widěli ho? ano. Sie wiſſen es ja, wždyť (dyť) to wědj; mor. weť; ja, es iſt ſo, tak geſt. 2) wſſak; ich habe dich ja geſehen, wſſak (gak) gſem tě widěl; ale, utique; mich dürſtet ja nicht, ale mně ſe nechce pjti. 3) ſage es ja Niemand, neřjkeyž to žádnému; verliere es ja nicht, neztratiž toho; wenn er ja nicht bleiben will, ſo mag er gehen; nechceli zůſtati, ať gde; ja was wollt’ ich ſagen, medle co pak ſem chtěl řjcy; ja wohl, ba, ano, arcyť, owſſem; ja ſogar, nýbrž, alebrž, anobrž, quin imo.Strany zdroje: I/303

Jaherr, m. takpán, genž ke wſſemu ano řjká.Strany zdroje: II/217

Sogar, part. ano y, ba y.Strany zdroje: II/402

Wage, f. wáha. 2) wáhy pl. dim. wážky. 3) 44 lb, ginde 120 lb ano y 156 lb.Strany zdroje: I/143

Doch, conj. wſſak, předce, ale, než, pak, aſpoň, wždyť; ja doch, y ano, y owſſem; nicht doch, y ne.Strany zdroje: I/156

Ein, als Zahlwort, einer, eine, eines, der eine, die eine, das eine, geden, gedna, gedno, vnus, a, um. 2) als Artikel drucken es die Böhmen nicht aus: Ist das ein Thaler? — Ja, es iſt einer, geli to tolar? — ano, ge. Saheſt du nicht einen Vo el? — Ja, ich ſahe einen, newiděllis ptáka? — ano, widěl gſem. Ein ſchönes Haus, pěkný dům; ein ſolcher Menſch, takowý člowěk. 3) als Fürwort, kdo, někdo. Es möchte einer (jemand) ſagen, řeklby někdo. 4) als Partikel vor den Zeitwörtern: hinein, w, na, za: einſchlagen, wrazyti; einſchenken, naljti; einſchließen, zawřjti.