Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 16 skupin hesel.

Strany zdroje: II/47

Mitglied, n. aud, membrum.Strany zdroje: II/151

Schamglied, n. ſtydký aud.Strany zdroje: II/200

Schwinden, v. n. irr. ich ſchwand, bin geſchwunden, mizeti, pomjgeti, evanescere. 2) přehljžeti, přehljzeti; er läßt ſchwinden, přehljžj, prohljdá. 3) vpuſtiti, desistere; einen Verdacht ſchwinden laſſen, vpuſtiti od podezřenj, ſlewiti, remittere; zehn Thaler ſchwinden laſſen, deſet tolarů ſlewiti; ſchnauti, chřadnauti, tabescere; das Holz ſchwindet, dřewo ſchne, tlj, lignum arefit; ein Glied ſchwindet, aud ſchne, chřadne, má ſſwiňk.Strany zdroje: II/275

Theilungsglied, n. děljcý aud.Strany zdroje: II/311

Umſchlag, m. proměnina; des Windes, des Wetters, wětru, powětřj; in Umſchlag gerathen, nagednau ſe změniti; des Biers, der Milch, zwrhnutj piwa, mléka. c) nedochodilý porod, abortus. d) obrácenj; der Karte, karty. e) obchod; ſein Umſchlag hat nicht viel auf ſich, geho obchod nenj hrubě walný. f. ) trh, jarmark; der Güſtrowſche Umſchlag, kyſtrowſký jarmark. g) weyložek; am Rocke, v kabátu. h) beym Teiche, přjhrázka. i) beym Tuche, pokragek ? pláſſť ? k) obálka; eines Journals, dennjka. l) ſſupina; an der Nuß, na ořechu. m) okla ek, obložek; an ein krankes Glied, na nemocný aud; warmer, ohřiwka.Strany zdroje: II/342

Verdrehen, v. n. překrautiti, přetočiti; einen Schlüſſel, kljč. d) b) wytočiti, wywinauti; einem ein Glied, někomu aud. c) krautiti; die Augen, očima; fig. Worte, ſlowa; das Recht, práwo.Strany zdroje: II/359

Verrenken, v. a. wywinauti, wytknauti, wytočiti, wywrtnauti, wylomiti; ſich den Arm, ſobě ruku; ſich im Heben, ſtrhnauti ſe; verrenktes Glied, wywinutý aud.Strany zdroje: I/9

Abnehmen, v. a. odgjmati, odnjti, ſnjmati, ſnjti, vbjrati, vgjmati; a) den Rahm, ſmetanu zbjrati, ſebrati; b) einem ein Glied, aud odnjti, vřezati; c) den Bart, bradu oholiti; d) den Schafen die Wolle, owce oſtřihati; e) den Hut, klobauk ſmekati, ſmeknauti; f) es läßt ſich daraus aneb daran abnehmen, z toho ſe porozumjwá, wyrozuměti může, zawjrati dá; g) den Eid abnehmen, přjſahu od někoho přigjmati. 2) v. n. ſcházeti, vbýwati, menſſowati ſe, vpadati; a) der Mond nimmt ab, měſýc ſcházý, das Abnehmen des Mondes, ſcházenj, vbýwánj měsýce; b) der Menſch nimmt ab, člowěk chřadne, ſcházý; c) das Geſchlecht kommt ins Abnehmen, ten národ, to pokolenj hyne, padá, tratj ſe; d) mein Geſicht und Gedächtniß hat gar ſehr abgenommen, zrak a pamět přjliš ſe mi ſkrátili, ztratili.Strany zdroje: II/453

Zechgenoß, m. aud cechu.Strany zdroje: II/460

Zeugungs-, plodicý, plodiſtiwý; die Zeugungskraft, plodiſtwá moc, plodiſtwoſt; das Zeugungsglied, plodicý aud.Strany zdroje: I/16

Abſterben, v. n. irr. odemřjti, pomřjti, vmřjti, wymřjti, zemřjti. Seine Aeltern ſind ihm ſehr früh abgeſtorben, rodičowé ho přjliš čaſně odemřeli, brzo mu pomřeli. Dieſes Haus wird bald abſterben, tento dům neb rod brzo wymře. Der ünde, der Welt, hřjchu, ſwětu vmřjti, zemřjti. 2) zdřewěněti, zmrtwěti, ztrnauti. Ein abgeſtorbenes Glied, zdřewěnělý, zmrtwělý, ztrnulý aud. 3) vſchnauti, wyhynauti. Ein abgeſtorbener Baum, ſuchý ſtrom. Alles iſt abgeſtorben, wſſecko wyhynulo.Strany zdroje: I/162

Einlenken, 1. v. a. ein verrengtes Glied, wy očený wytočený aud naprawiti. 2. v. n. in den Weg, obrátiti, zahnauti, zareydowati do ceſty; fig. im Reden, k prwnj řeči přigjti, nawrátiti ſe. Die Einlenkung, naprawenj, obrácenj.Strany zdroje: I/188

Erſterben, v. n. vmjrati, až do ſmrti zůſtáwati. 2) fig. zmrtwěti, zahynauti; von Bäumen, pogjti. Ein erſtorbenes Glied, zmrtwělý aud; erſtorbene Liebe, zaſſlá láſka.Strany zdroje: I/226

Geburtsglied, n. rodicý aud, přirozenj.Strany zdroje: I/248

Glied, n. aud, membrum; dim. das Gliedchen, Gliedlein, audek, audeček; ol. ein Gelenk, klaub. 2) einer Kette, članek, kraužek, sl. ohniwo, articulus. 3) fig. in der Schlachtordnung, řad, řada; gliedweiſe, řadau, řadami. 4) der Grad der Verwandſchaft, koleno, generatio.Strany zdroje: I/248

Gliedmaß, n. aud, membrum.