Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: II/15

Leichthin, adv. běžně, lecgaks, ledabylo.Strany zdroje: II/75

Oben, adv. nahoře, nawrchu, ſwrchu, super; oben ſchwimmen, powrchu plowati, ſwrchu ſplýwati; oben (im Hauſe,) nahoře (w domě); von oben an bis unten aus, s hůry až dolů; von oben her, ſezhora, s hůry; ganz oben, neyweyš. 2) fig. a) weyš, wýſſe, ſwrchu; wie oben geſagt worden, gakž wýſſe, ſwrchu řečeno bylo. b) Oben an ſitzen, ſtehen, nahoře ſeděti, ſtáti. c) Oben drein, nadto, k tomu geſſtě; oben drein geben, nádawku k tomu dáti, naddati. d) Oben hin, ledabylo, halabala, na odbyt, na zdařboh, lecgaks, obiter; obenhin berühren, běžně podotknauti.Strany zdroje: II/169

Schläuderiſch, adv. běžně, halabala, lecgaks, ledabylo.Strany zdroje: II/296

Uiberblättern, v. a. eine Stelle, běžným liſtů přemjtánjm přehljdnauti. 2) Ein Buch, knihu běžně přeběhnauti.Strany zdroje: II/298

Uiberhin, adv. pře; das Wetter geht überhin, powětřj přecházý; laß es überhin, nech toho. 2) fig. běžně; etwas überhin thun, něco běžně, lecgaks, halabala dělati.Strany zdroje: II/389

Vorbeygehung, Vorbeygehen n. im Vorbeygehen, mimo gda. 2) fig. běžně, mimo gdauce.Strany zdroje: I/148

Durchblättern, v. a. ein Buch, přegjti knihu, liſty přebjrati. 2) běžně přečjſti.Strany zdroje: I/149

Durchgehen, 1. v. n. přegjti, progjti, naſkrz progjti, procházeti; der Schuß ging nicht durch, rána neprorazyla, neproběhla; das Waſſer geht durch, woda prorážj. 2) vtecy. 2. v. a. progjti; ein Buch, přeběhnauti, běžně přečjſti; Rechnungen, přehljdnauti aučty; die Schuhe, ſtřewjce prochoditi, protrhati.Strany zdroje: I/27

Alltägig, alltäglich, adj. každodennj, powſſednj, wezdegſſj, wſſednj, quotidianus; obyčegný, obecný, běžný, vulgaris; adv. každodenně, wſſedně, obecně, běžně.