Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 14 skupin hesel.

Strany zdroje: I/330

Können, v. irr. n. ich kann, konnte, ich könnte, habe gekonnt, mocy, poſſe; ich kann nichts dafür, nemohu za to, negſem tjm winen; das kann nicht ſeyn, nemůže to býti, nenj možná; ich kann es nicht thun, nelze mi to včiniti. 2) vměti, znáti, wěděti, rozuměti, ſcire; könnet ihr böhmiſch? vmjteli čeſky, po čeſku? auswendig können, na zpamět, z paměti vměti. 3) Könnte er nicht indeſſen geſtorben ſeyn, nemohlliť zatjm vmřjti. Ich kann die Laſt nicht tragen, toho břemene nevneſu.Strany zdroje: II/8

Laſt, f. břemeno, břjmě, onus. 2) tjže, tjž, tjhota, pondus, moles. 3) Die Ladung, náklad, sl. těrcha, onus. 4) fig. a) hrůza; eine Laſt Geldes, hrůza, ſýla peněz; b) obtjžnoſt, onus; c) einem etwas zur Laſt legen, winu někomu dáwati.Strany zdroje: I/58

Aufbürden, v. a. obtjžiti, břemenem ſtjžiti, břemeno na někoho vwaliti, wzkládati, imponere onus. 2) obwiniti, obwinowati někoho z něčeho, ſwáděti něco na někoho, wytýkati něco někomu.Strany zdroje: II/282

Tracht, f. krokewnice ? 2) Holz, břemeno. 3) Schläge, Prügel, notný weypraſk. 4) Speiſe, ſtawenj gjdel. 5) Hunde, Katzen, wrh, pomet. 6) Kleidung, krog. 7) Am Pferdhufe, ſtěny kopyta.Strany zdroje: II/283

Tragen, v. a. irr. du trägſt, ich trug, ich träge, getragen, neſti, noſyti, portare, ferre; eine Laſt, břemeno; Briefe herum, roznáſſeti pſanj; feil, na prodeg noſyti; eine tragende Kuh, březý kráwa; Jemandes Schuld, něčj winu neſti; ihr könnets jetzt nicht tragen, nemůžete ſneſti nynj. 2) den Sieg davon, wjtězſtwj obdržeti; Ehre, Schande davon, cti, hanby dogjti; derbe Stöße davon, notný weypraſk odneſti, doſtati; einen Gedanken mit ſich herum, s myſſljnkau obcházeti; man trägt ſich mit einem Gerüchte, roznáſſj ſe, gde powěſt, powjda powjdá ſe; etwas in ein Buch, něco do knjhy wneſti, zapſati; ein Amt, zaſtáwati auřad; 3) mjti; Liebe zu Jemanden, láſku k někomu mjti; trägſt du keine Scheu, nemáš ſtudu, neſtydjš ſe? Sorge für Jemanden, péči mjti o někoho; daran trage ich keinen Gefallen, w tom nemám zaljbenj; Eckel für etwas, něco ſobě oſſkliwowati; Leid tragen, žaloſt mjti. 2) v. n. neſti, noſyti; das Gewehr trägt 100 Schritt, ručnice neſe na ſto kroků; das Tragen, neſenj, noſſenj.Strany zdroje: II/299

Uiberlaſt, f. přetjženj, neſnáz, těžké břemeno.Strany zdroje: II/328, II/329

Unterliegen, v. n. podſpod ležeti. 2) fig. padnauti, prohnati prohrati , succumbere; die Franzoſen unterliegen, Francauzy prohráli. b) podroben, potlačen býti; dem Feinde, od nepřjtele. c) padnauti; der Strafe, w pokutu, do pokuty. d) podléhati; dem Geſetze, práwu, zákonu. e) kleſnauti, kleſati; unter der Laſt des 329 Unglückes, der Betrübniß, der Plagen, pod břemenem neſſtěſtj, zármutku, trápenj. f) podſkočen, zachwacen býti; der Argliſt, lſtj.Strany zdroje: II/410

Waſen, m. drn, caespes; den Waſen ſtechen, drn mýti rýti . 2) břemeno okleſſťků.Strany zdroje: I/99

Belaſten, v. a. obtjžiti, břemeno naložiti.Strany zdroje: I/105

Beſchwerde, f. břjmě, břemeno, obtjžnoſt, těžkoſt, neſnáze. 2) eine Klage, ſtjžnoſt.Strany zdroje: I/132

Bürde, f. břemeno, břjmě, tjž, onus, dim. břemjnko, eine Bürde Gras, mor. batoch; die Leibesbürde, autěžek.Strany zdroje: I/175

Entlaſten, v. a. entläſtigen, břemena zbawiti, břemeno shoditi, ſložiti ze ſebe.Strany zdroje: I/185

Erliegen, v. n. ležeti. 2) fig. zeſpod, na zemi ležeti; unter der Laſt, pod břemenem kleſnauti, padnauti, ſuccumbere.Strany zdroje: I/235

Gepäck, n. zawazedla, ſwázaná břemena, pakáž.