Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 4 skupiny hesel.

Strany zdroje: II/282

Trächtig, adj. březý, gravidus, fetus; von Stutten, shřebná; von Kühen, ſtelná; von Schafen, ſkotná; von Schweinen, ſpraſná; trächtig ſeyn, březý býti; T. werden, obřeznauti, zbřeznauti.Strany zdroje: II/282, II/283

Tragbar, adj. noſecý; ein tragbarer Altar, noſecý oltář. 2) noſný, aurodný, plo 283 dný, feritilis; pole. 3) březý; Kuh, kráwa.Strany zdroje: II/283

Tragen, v. a. irr. du trägſt, ich trug, ich träge, getragen, neſti, noſyti, portare, ferre; eine Laſt, břemeno; Briefe herum, roznáſſeti pſanj; feil, na prodeg noſyti; eine tragende Kuh, březý kráwa; Jemandes Schuld, něčj winu neſti; ihr könnets jetzt nicht tragen, nemůžete ſneſti nynj. 2) den Sieg davon, wjtězſtwj obdržeti; Ehre, Schande davon, cti, hanby dogjti; derbe Stöße davon, notný weypraſk odneſti, doſtati; einen Gedanken mit ſich herum, s myſſljnkau obcházeti; man trägt ſich mit einem Gerüchte, roznáſſj ſe, gde powěſt, powjda powjdá ſe; etwas in ein Buch, něco do knjhy wneſti, zapſati; ein Amt, zaſtáwati auřad; 3) mjti; Liebe zu Jemanden, láſku k někomu mjti; trägſt du keine Scheu, nemáš ſtudu, neſtydjš ſe? Sorge für Jemanden, péči mjti o někoho; daran trage ich keinen Gefallen, w tom nemám zaljbenj; Eckel für etwas, něco ſobě oſſkliwowati; Leid tragen, žaloſt mjti. 2) v. n. neſti, noſyti; das Gewehr trägt 100 Schritt, ručnice neſe na ſto kroků; das Tragen, neſenj, noſſenj.Strany zdroje: I/104

Beſchlagen, 1. v. a. kowati, okowati. 2) mit Brettern, pobjgeti. 3) oteſati. 4) zadržeti, ſtawowati. 5) ein beſchlagenes Thier, březý zwjře. 6) Er iſt in der Sache wohl beſchlagen, ge w tom zběhlý, dobře zkuſſený. 2. v. n. wlhnauti, pleſniwěti, ztuchliti; die Gläſer beſchlagen, ſklenice ſe potj.