Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 5 skupin hesel.

Strany zdroje: I/39

Anheben, ſ. heben, 1. v. a. pozdwihnauti, přizdwihnauti; začjti, začjnati; einen Krieg anheben, wognu pozdwihnauti, začjti. v. rec. es hob ſich ein Donnern und Blitzen an, ſtrhlo ſe hřjmánj a blýſkánj, začalo hřjmati a blýſkati ſe. 2. v. n. začjti ſe, powſtati, pozdwihnauti ſe, ſtrhnauti ſe, initium capere.Strany zdroje: I/117

Blicken, 1. v. n. blýſkati ſe, blyſſtěti ſe. Die Sonne blickt durch die Wolken, ſlunce blyſſtj ſe, ſwjtj ſkze oblaky; das Silber blickt, ſtřjbro leſkne ſe. 2) fig. vkázati ſe, wyſkytnauti ſe; laß dich nicht vor mir blicken, nechoď mi na oči. 2. v. a. pohleděti, wzezřjti; nach etwas blicken, po něčem očima mrſkati, mit den Augen, mjhati, mžjknauti, pokynauti.Strany zdroje: I/118

Blinken, 1. v, n. v. n. blýſkati ſe, blyſſtěti ſe, leſknauri leſknauti ſe, třpytěti ſe. 2. v. a. ſ. Blinzen. Das Blinken, blyſſtěnj, třpytěnj, leſknutj.Strany zdroje: I/118

Blitzen, v. n. blýſkati ſe, blyſſtěti ſe, leſknauti ſe, fulgere. 2) blýſkati ſe, bleyſkati ſe, fulgurare; es blitzet, bleyſká ſe. Das Blitzen, blýſkánj, ol. blýſkota, fulguratio.Strany zdroje: I/125, I/126