Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 5 skupin hesel.

Strany zdroje: II/357

Vernehmen, v. irr. a. čjti; das Thier vernimmt den Jäger, zwjře čige myſliwce. b) vſlyſſeti, wyſlyſſeti; vernimm mein Gebeth, wyſlyš modlitbu mau. c) ſly ſeti; Jemandes Stimme, něčj hlas. d) zaſleychati, naſlýchati, doſlýchati ſe; wie ich vernehme, gakž naſlýchám; dem Vernehmen nach, gak ſe ſlyſſj. e) ſich vernehmen laſſen, dáti ſe ſlyſſeti. f) zu vernehmen geben, na ſrozumněnau dáti. g) wyſlechnauti, wyſlýchati; Jemanden über etwas, někoho ſtrany něčeho. h) porozuměti, pochopiti, chápati. i) ſich mit Jemanden, ſrozuměti ſe s někým.Strany zdroje: II/469

Zufahren, v. n. geti; fahre zu! geď! 2) vgjžděti. 3) dogjžděti, wgjžděti; auf etwas, na něco. 4) fig. auf etwas, do něčeho geti, chápati, ſe dáti, hnáti, w něčem hned býti. 5) Blind zufahren, přichmátnauti, chmátnauti.Strany zdroje: II/470

Zugreifen, v. n. ſahati; greif zu! přiſáhni! popadni, chop ſe! fleißig arbeiten, popadati, chápati ſe, mjti ſe k něčemu; er greift gern zu, ge nenechawec, má dlauhé prſty.Strany zdroje: II/476

Zuſammenraffen, v. a. shrnauti, polapiti, schňapnauti. b) ſich, Kräfte bekommen, zotawiti ſe, okřáti, ſebrati ſe. c) ſich von der Erde, wztyčiti ſe, wzchopiti ſe, ſebrati ſe. d) Kleider, ſſaty ſebrati; Waffen, chápati, pochytiti zbraň.Strany zdroje: I/182

Ergreifen, v. a. chápati ſe, chopiti ſe něčeho, vchopiti, popadnauti; die Waffen, k zbrani ſahati. 2) fig. popadnauti, vchopiti, gjmati, chytiti, polapiti, doſtjhnauti, zaſtjhnauti; vchwátiti; der Zorn ergriff ihn, hněw ho pogal. Die Gelegenheit ergreifen, přjležitoſti vžjwati; die Flucht, na vtjkánj ſe dáti, s rychljkem radu wzýti, s nohami ſe poraditi, mor. dáti nohám (nohaum) wědět. 3) pochopiti, ſ. Begreifen.