Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 13 skupin hesel.

Strany zdroje: II/26

Lumpengeld, n. chatrné, wſſiwé, hadrowité penjze.Strany zdroje: II/29

Mager, adj. hubený, wyzáblý, ſucholupý, ſuchý, churawý, wychřadlý, přepadlý, chudý, zchudlý, wychrtlý, zaſſkudlý, macer; mager werden, ſchnauti, hubeněti, chrtnauti, churawěti, chudnauti ſe, padnauti ſe; mageres Vieh, hubený, zaſſkudlý dobytek; ſchlechtes Fleiſch, raſowina; mageres Frauenzimmer, ſuſſka; mag. Mannsbild, ſuchaun, ſuchánek, mor. ſuchar. 2) fig. chatrný; eine magere Mahlzeit, chatrný, ſkrowný oběd; magere Predigt, chatrné kázanj; die Saat ſteht ſehr mager, oſenj ge welmi řjdké; magere Zeit, zlj čaſowé; adv. —ně, —le.Strany zdroje: I/54

Armſelig, adj. bjdný, chudý, nuzný, přebjdný, pſotný. 2) vbohý, nebohý, neſſťaſtný, ſ. Arm. 3) bjdný, chatrný, ničemný, miſer, tenuis, vilis. adv. bjdně, přebjdně, ſ. Arm. 2) bjdně, chatrně, ničemně, miſere.Strany zdroje: I/54

Armuth, n. collect. die Armen, chudina, chudj lidé, pauperes. 2) mein Bißchen Armuth, má chudoba, mé chatrné gměnjčko.Strany zdroje: II/147

Schäbig, adj. chraſtawý, praſſiwý, scabio us; ein ſchäbiger Menſch, chraſtlaun, praſſiwec, ſchäbig werden, zpraſſiwěti. 2) fig. ničemný, daremný, nequam, chatrný, zwetſſelý, oſſumělý.Strany zdroje: II/169

Schlecht, adj. ſproſtý, simplex; von ſchlechtem Herkommen, z chatrného ſproſtého rodu, plebejus. 2) ſſpatný, vilis , tenuis; ſchlechtes Brod, Bier, ſſpatný chléb, ſſpatné piwo. 3) ničemný, daremný, nequam; ein ſchlechter Kerl, dareba, ničemnjk, ſſpatný chlap, adv. zle, ſſpatně; es wird immer ſchlechter, pořád ge hůř a hůř; der Kranke wird ſchlechter, nemocný ſe horſſj.Strany zdroje: II/174

Schmal, adj. ſchmäler, ſchmälſte, chatrný, ſkrowný, parcus, exiguus; ſchmale Koſt, ſkrowná ſtrawa. 2) auzký, angustus; ſchmales Tuch, auzké ſukno; ſchmäler machen, saužiti.Strany zdroje: II/183

Schofel, Schofelig, adj. bjdný, chatrný.Strany zdroje: II/315

Unbedeutend, adj. nepatrný, chatrný; adv. —ně.Strany zdroje: II/317

Unerheblich, adj. nepatrný, chatrný, nedůležitý; adv. —ně, tě.Strany zdroje: I/90

Baufällig, adv. na zbořenj, na ſpadnutj; z. B. ein Haus, dům ſtarý, ſeſſlý, chatrný, ruinosus.Strany zdroje: I/237

Geringe, adj. malý, maličký; der Geringſte, neymenſſj; geringer werden, menſſiti ſe, tratiti ſe, zmenſſeti. 2) lehký; um ein Loth zu geringe, o lot lehčj. 3) ſkrowný; geringes Vermögen, ſkrowné gměnj. 4) chatrný, ſproſtný, ſſpatný; von geringem Herkommen, chatrného rodu; ein geringer Menſch, nepatrný člowěk. 6) 5) im geringſten nicht, nikoliwěk; er bildet ſich nichts geringes ein, nemálo o ſobě myſlj; ohne im Gringſten an ihn zu denken, ani na něho nepomyſljc; nicht das Geringſte, ani chljpě, ani za mák, ani coby do oka padlo; geringe ſchätzen, málo ſobě wážiti.Strany zdroje: I/237

Geringfügig, adj. ſproſtný, chatrný, adv. —ně.