Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 12 skupin hesel.

Strany zdroje: I/251

Götzentempel, m. božnice, modlářſký chrám, modlárna ?Strany zdroje: I/280

Herr, m. pán, dominus; dim. das Herrchen, panáček, panauſſek, páně, paňátko; Gott der Herr, Hoſpodin, Pán Bůh; der Tempel des Herrn, chrám Páně; der Herr Vetter, pan ſtreyc; Herr ſeyn, panowati, wládnauti, pánem býti; den Herrn ſpielen, pánem ſe dělati, na pány hráti.Strany zdroje: I/318

Kirche, f. koſtel, chrám, templum; dim. das Kirchlein, koſteljk, koſteljček, chrámek, chrámeček. 2) cýrkew, ecclesia; dim. cýrkwička.Strany zdroje: I/319

Kirchenfeſt, n. ſlawnoſt, založenj chrámu Páně, poſwjcenj.Strany zdroje: I/319

Kirchweihe, f. poſwěcenj, založenj chrámu Páně, dedicatio templi. 2) Die Luſtbarkeit, poſwjcenj, sl. & mor. hody, sl. hoſtina; dim. poſwjcenjčko.Strany zdroje: II/55

Mutter- I. děložnj, teřiſſnj, maternj, uterinus; die Mutterader, teřiſſnj žjla. 2) pro matku, pro dělohu; der Mutterbalſam, balſſam pro matku; das Mutterpflaſter, flaſtr na matku; 3) matky; die Mutterbeſchwerde, pohnutj, zbauřenj, pozdwiženj matky, passio hysterica. II. a) mateřſký; matčin; das Mutterherz, mateřſké ſrdce; die Muttermilch, matčino; mateřſké mléko. b) matečnj; die Mutterkirche, matečnj chrám, koſtel, matka. c) matka; der Muttertheil, podjl po matce.Strany zdroje: II/99

Portal, n. brána ſtkwoſtná v chrámu neb domu.Strany zdroje: II/249

Stiftskirche, f. hlawnj koſtel, chrám.Strany zdroje: II/273

Tempel, m. chrám, koſtel, templum; ein heidniſcher Tempel, božnice; der Judentempel, židowna.Strany zdroje: I/144

Domkirche, f. hlawnj chrám, biſkupſký, kollegialnj koſtel, eccleſia cathedralis.Strany zdroje: I/166

Einſegnen, v. a. požehnati, poſwětiti; einen Sterbenden, vmjragjcýho zaopatřiti; eine Sechswöchnerinn, ſſeſtinedělku vweſti, vwáděti (do chrámu). Die Einſegnung, požehnánj, poſwěčenj; einer Sechswöchnerinn, auwod.Strany zdroje: I/250

Gotteshaus, n. chrám páně.