Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/284

Himmel, m. nebe, cœlum; (nebeſa, cœli ); Der Tragehimmel, nebeſa; um Himmelswillen, pro Boha, pro Pána Boha; das weiß der Himmel, to ſám Bůh wj; der Himmel ſey gelobt, buď Bohu chwála! chwala Bohu!Strany zdroje: II/22

Lob, n. chwála, laus; Gott Lob, chwala Bohu, buď Bohu chwála.Strany zdroje: II/78

Oder, Conj. nebo, anebo, aut; gib entweder Waare oder Geld, dey mi zbožj nebo penjze. 2) neboli; ich weiß nicht ob es Lob oder Tadel iſt, newjm, geli to chwála neboli hana. 3) či, čili; warum kommt er nicht? oder iſt er krank? proč nepřicházý? či geſt nemocen? du oder er? ty čili on?Strany zdroje: II/208

Selbſtlob, m. ſamowlaſtnj chwála.Strany zdroje: I/137

Dank, m. djky, pl. m. & f. Gott ſey Dank, buď bohu djka, chwála. 2) wděčnoſt. Zu Dank thun, wděk vdělati. Mit Dank annehmen, s wděčnoſtj přigjti. 3) odplata. 4) chwála. Dank-, na poděkowánj: Danklied, pjſeň na poděkowánj.Strany zdroje: I/153

Ehre, f. čeſt, poctiwoſt, honor; König der Ehren, král ſláwy. 2) hodnoſt, důſtogenſtwj, důſtognoſt; zu großen Ehren, k welikým hodnoſtem, k welikému důſtogenſtwj. 3) pocta, vctiwoſt. 4) chwála, ſláwa.Strany zdroje: I/155

Eigen, adj. wlaſtnj, proprius; eigenes Lob, chwála ſebe ſamého. 2) obzwláſſtnj. 3) ſich etwas eigen machen, přiwyknauti k něčemu; das iſt dir eigen, to ge twá powaha, twůg ſpůſob.Strany zdroje: I/250

Gott, m. pl. Götter, Bůh, ol. Boh, Pánbůh, hoſpodin, Deus; Gottlob! buď Bohu chwála! chwala Bohu! Gotteslohn, Gott vergelte es! zaplať Pánbůh! wills Gott! dáli Pánbůh! bohdá; bewahre Gott, vchoweyž Bůh; Gott behüte, chraniž Pánbůh; helf Gott, (beym Nieſen) pozdraw Pánbůh; Gott helfe, pomaheyž Pánbůh; um Gotteswillen, pro Pána Boha! gehet in Gottes Namen, gděte s Bohem, s Pánembohem; wollte Gott! kyž, deyž Bůh.