Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 13 skupin hesel.

Strany zdroje: II/47

Mittelgattung, f. proſtřednj druh.Strany zdroje: II/48

Mittelſchlag, m. mezydružj ? ſtředodružj ? proſtřednj druh.Strany zdroje: II/166

Schlag, m. pl. Schläge, vdeřenj, vhozenj, ictus, tactus; ein kalter Schlag, (des Donners), vdeřenj (hromů) na ſucho. b) bauchnutj; die Büchſe hat einen guten Schlag, ručnice dobře bauchá. c) der Wachtel, der Nachtigall, tlučenj křepelky, ſlawjka. d) bitj; des Pulſes, pulſu; mit dem Schlage ſechs da ſeyn, gak odbige ſſeſt, přigjti, tu býti. e) fig. druh, species; Leute von einem Schlage, lidé ſtegného druhu, na gedno brdo, kopyto. f) von gutem Schlage, dobrého plemene. g) rána, vdeřenj, ictus; Schlag auf Schlag, rána po ráně, rána za ránu, drey Schläge mit dem Hammer thun, třikrát kladiwem vdeřiti, tři rány dáti. g) h) weypraſk, ſpraſk, weylupek, verbera. h) i) ſſkak ſſlak, božj ruka, sl. wřed, apoplexia; der halbe Schlag, mrtwice, hemiplexia; der Schlag hat ihm getroffen, ſſlak ho trefil, mor. zlý wjtr ho obeſſel, sl. porazylo ho; wie vom Schlage gerührt, ohromený. i) k) An der Müntze, ráz, nota. k) l) am Dache, poklop, effora. l) m) im Walde, paſeka, ſeč. m) n) der Windſchlag, zálom, weywrat. n) o) an der Kutſche, dwjřka.Strany zdroje: II/220

Sorte, f. druh; dieſer Sorte, toho druh; einerley Sorte, gednoho druh druhu , gednoho wrhu.Strany zdroje: II/227

Spießgeſell, m. towaryš, ſpolečnjk, druh.Strany zdroje: I/133

Camerad, m. kamarád, towaryš, ol. druh.Strany zdroje: I/224

Gattung, f. pokolenj, rod, genus. 2) způſob, způſoba, ſpecies; derſelben Gattung, toho druh; allerley Gattung Bücher, rozličné knjhy.Strany zdroje: I/229

Gegenſtück, n. druh giného.Strany zdroje: I/240

Geſell, m. towaryš, ol. druh, ſtaupenec, ſocius; die —inn, towaryſſka, družice, družka. 2) Ein fauler Geſell, lenoch.Strany zdroje: I/240

Geſellen, 1. v. a. přitowaryſſiti. 2. v. rec. ſich zu einem geſellen, připogiti ſe, přiwinauti ſe, družiti ſe, přitowaryſſiti ſe k někomu, stowaryſſiti ſe s někým; gleich und gleich geſellt ſich gern, doba k době, rownj k ſobě; wrána wedlé wrány ſedá, druh druha hledá.Strany zdroje: I/240

Geſellſchafter, m. towaryš, druh, ſpolečnjk; die —inn, ſpolečnice, družka.Strany zdroje: I/240

Geſpan, m. druh, ſodalis. 2) in Ungarn, ſtoličný pán.Strany zdroje: I/241

Geſpiele, m. druh, drauže, ſodalis; die —inn, družka, družice, coll. družina.