Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 10 skupin hesel.

Strany zdroje: I/289

Höchſtdieſelben, gegich miloſt.Strany zdroje: I/298

Ihr, ihre, ihr, pron. poſſ. perſ. omn. gen. plur. gich, gegich, eorum, earum.Strany zdroje: I/298

Ihrige, der, die, das Ihrige, gegj, (foem.) ſwůg, (recipr.) gegj. Sie fordert das Ihrige, žádá ſwé wěcy. 2) gegich, (plur.) ſwůg, Thun ſie das Ihrige, dělagj ſwau powinnoſt, ſwau wěc; ich bin der ihrige, gſem gegich (přjtel).Strany zdroje: I/298

Ihro, poſſ. waſſe, gegich; Ihro königl. Hoheit, waſſe králowſká wywyſſenoſt. 2) gegj, (foem.). 3) geho, (masc masc. ) , beſſer Seine.Strany zdroje: II/300

Uibermaß, n. přeměřenj, co ſe přeměřj. 2) fig. neſmjrnoſt; das Uibermaß ihrer Güte, neſmjrná gegich dobrota; er hat es im Uibermaß erfüllt, wyplnil to co neyhogněgi; im Uibermaße der Freude, w přjliſſné radoſti.Strany zdroje: II/324

Unſerige, Unſrige, abstr. pron. poss. náš, naſſe; es iſt nicht ihre Schuld, ſondern die unſerige, nenj gegich wina, ale naſſe; das Unſerige, naſſe; die Unſerigen, naſſi, naſſincy.Strany zdroje: II/349

Verharren, v. n. trwati, permanere; in der Sünde, w hřjchu. b) zůſtati, zůſtáwati; ich verharre dero Diener, zůſtáwám gegich ſluha.Strany zdroje: II/399

Vorwalten, v. n. zřegmý býti; daß dero Nutzen hierunter vorwalte, by gegich vžitek w tom byl zřegmý; die Gnade vorwalten laſſen, miloſti ſſetřiti, mjſto dáti; es waltet kein Zweifel vor, žádná nepozůſtáwá pochybnoſt; der Eigennutz waltet bey ihm vor, ſamozyſſtnoſt ho opanowala, poſedla.Strany zdroje: II/445

Wort, n. pl. Wörter und Worte, ſlowo, ſlowce, verbum; dim. das Wörtchen, ſlowjčko; von Wort zu Wort, ſlowo od ſlowa; hart mit Worten ungelaſſen werden, obořiti ſe, oſopiti ſe ſlowy na někoho; er ſprach in dieſe Worte aus, takto počal mluwiti; viele unnütze Worte machen, mnoho marných ſlow napleſkati, nadělati, mnoho nahowořiti; das Wort führen, ſlowo mjti, za giné mluwiti; das Wort nehmen, ſlowo, řeč přewzýti; Ein Wort gab das andere, přiſſlo od ſlowa k ſlowu; ein gutes Wort für jemanden einlegen, dobré ſlowo za někoho prohoditi; einem das Wort reden, někoho zaſtáwati ſlowy; Worte wechſeln, hádati ſe, přjti ſe, ſüße Worte geben, láhodných ſlow podáwati; er will es nicht Wor Wort haben, nechce ſe přiznati; einem in das Wort fallen, někomu do řeči wſkočiti; Ihr Wort in Ehren, wſſecku čeſt gegich ſlowu; ein gutes Wort findet eine gute Statt, dobré ſlowo mnoho zprawj; mit einem Worte gehorchen, na ſlowo vpoſlechnauti; einem das Wort geben, ſlowo dáti; kein Wort mehr ſagen, ani nemuknauti, ani nepjſknauti wjce; ich halte ſie bey ihrem Worte, držjm, beru ge za ſlowo; ein Mann von Wort, muž od ſlowa; ein Wort! ein Mann! ſlowo s to! das Wort Gottes, ſlowo Božj.Strany zdroje: I/141

Dero, anſtatt Ihr, Ihre, gegich, gich.