Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 20 skupin hesel.

Strany zdroje: II/143

Sättigen, v. a. ſytiti, satiare; Mehlſpeiſen ſättigen, gjdla z mauky ſytj 2) naſytiti, nakrmiti, saturare. 3) fig. ſich an etwas, žičiti ſe něčjm; er iſt nicht zu ſättigen, nenj k naſycenj.Strany zdroje: II/154

Schaueſſen, n. gjdla pro podjwanau.Strany zdroje: I/68

Auftiſchen, v. a. gjdla na ſtůl poſtawiti.Strany zdroje: I/68

Auftragen, v. a. Speiſen, gjdla noſyti na ſtůl. 2) wložiti, wzkládati. 3) nařjditi, poručiti někomu, wznéſti na někoho něco, mandare.Strany zdroje: I/71

Ausbrechen, 1. v. a. wylomiti, einen Zahn ausbrechen, zub wytrhnauti; Speiſen ausbrechen, wydáwiti gjdla. 2. v. n. das Feuer iſt ausgebrochen, oheň wyrazyl, oheň wyſſel; die Blattern brechen aus, neſſtowice wyrážegj, wyſkakugj, wyſypugj ſe; das wilde Schwein bricht aus, diwoký kanec wyrýwá.Strany zdroje: II/225

Speyen, v. irr. ich ſpie, geſpien, v. n. bljti, dáwiti ſe, vomere; b) pljwati; in das Geſicht, do twáři; nach Speyer appelliren, s kantorem ſe rwáti. 2) v. act. a) wybliti, wydáwiti, dáwiti, zwrátiti, vomere, evomere; die Speiſen, gjdla; b) fig. der Berg ſpeyet Feuer, hora wymrſſťuge, ſoptj, wyhazuge oheň. d) Feuer und Flamme ſpeyen, ſápati ſe, ſoptiti, ſrſſeti, wztěkati ſe. e) Geld ſpeyen müſſen, muſyti platiti, cwrkati.Strany zdroje: II/362

Verſchleifen, v. a. protahowati; einen Prozeß, ſaud. b) zawlécy; eine Sache, einen Rechtshandel, něco, práwnj rozepři. c) awljkati, rozwljkati, roztáhati; Speiſen, gjdla; die —fung, protahowánj, zawlečenj, rozwláčenj.Strany zdroje: II/376

Verzehren, v. a. ſnjſti; alle Speiſe, wſſecka gjdla. b) fig. protráwiti, provtratiti; ſein Hab und Gut, ſwůg ſtatek a gměnj. c) vtratiti, vtráceti; zehn Thaler, deſet tolarů. 2) tráwiti, ſtráwiti, žráti. b) ſich, žráti ſe; verzährt werden, am Leibe, chřadnauti, hubnauti, padnauti ſe; verzährend, žrawý, mořiwý.Strany zdroje: II/393

Vorlegen, v. a. záwěſyti; ein Schloß, zámek. 2) zapřáhnauti; Pferde, koně. 3) předložiti, předkládati, anteponere; den Gäſten die Speiſen, hoſtům gjdla. 4) podati, předložiti; eine Frage, otázku.Strany zdroje: II/396

Vorſetzen, v. a. napřed poſtawiti; einen Stuhl, ſtolicy; eine Vorrede, eine Sylbe, předmluwu, ſlabyku, napřed položiti, poſaditi ſe. b) založiti, poſtawiti před něco; einen Stein, kámen před něco. c) předſtawiti, předložiti; Speiſen, Kaffee, gjdla, kafé. d) předſtawiti; Jemanden einem Amte, der Flotte, někoho auřadu, loďſtwu; als Verwalter, za zpráwce; ein Vorgeſetzter, předſtawený. e) ſich, vmjniti ſobě; vieles, mnoho.Strany zdroje: II/398

Vortragen, v. a. předneſti, přednáſſeti; eine Bitte, prosbu. 2) předložiti, předkládati; Speiſen, gjdla. 3) před někým neſti; ein Schwert, eine Laterne, meč, lucernu.Strany zdroje: II/408

Wärmen, v. a. hřjti, ohřjti; das Waſſer, die Speiſen, ſich die Füße, wodu, gjdla, ſobě nohy. 2) zahřjwati; ſich im Bette, ſe w poſteli; wollene Kleider, wlněné ſſaty. 3) zatopiti; die Stube, w kamnech.Strany zdroje: II/417

Weich, adj. měký (měkký) mollis; ſehr weich, měkaučký; Brod, Bett, Getreide, Holz, Waſſer, chléb, poſtel, obilj, dřjwj, woda; weiche Eyer, wegce na měko; ein Ey weich ſieden, wegce na měko wařiti. 2) Flüßig, židký; weiche Speiſen, židká gjdla; weich machen, měkčiti, změkčiti; — werden, měkčeti, měknauti, změknauti, von Wetter, Waſſer, odmokati, moral. das Herz weich machen, obměkčiti ſrdce; adv. měkce; ſehr, měkaučce.Strany zdroje: II/417

Weichlich, adj. náměký, naměklý, měkaunký, měkaučký. 2) fig. židký; weichliche Speiſen, židká, rozbředlá gjdla. 3) zželilý zženilý , rozmazaný, měký; weichlicher Menſch, rozmazanec, zženilec.Strany zdroje: II/430

Wichſen, v. a. woſkowati, nawoſkowati. 2) fig. lupati, weytopek dáti, práſkati, řezati. b) Aufwichſen Speiſen, předložiti gjdla.Strany zdroje: II/467

Zubereiten, v. a. připrawiti, přichyſtati, přiſtrogiti, wyhotowiti; das Leder, kůži wyděláwati; die Speiſen, ſtrogiti gjdla; die Felder, poljm dáti auprawu.Strany zdroje: I/96

Behalten, v. a. podržeti, zachowati, zadržeti, zanechati; im Gedächtniſſe, w paměti mjti; Recht, dobře mjti; das Schlachtfeld, pole obdržeti; jemanden bis in den Tod, někoho ſmrti dochowati, dožiwiti; er kann keine Speiſe mehr bey ſich behalten, žádného gjdla nemůže giž zažiti. 2) bey ſich, tagiti, zamlčeti. Das Behalten, die Behaltung, podrženj, zachowánj.Strany zdroje: I/136

Credenzen, v. a. zkuſſowati gjdla, kredencowati.Strany zdroje: I/175

Enthalten, 1. v. a. obſahowati, w ſobě držeti, mjti, zawjrati, continere. 2. v. rec. ſich des Eſſens enthalten, od gjdla ſe zdržeti, zdržowati, abſtinere. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, nemohl ſem ſe ſmjchy zdržeti. Enthalten, obſažen.Strany zdroje: I/205

Fleiſchwerk, n. maſyté pokrmy, gjdla.