Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/253

Grauen, v. n. imperſ. hrozyti ſe; mir grauet davor, hrozým ſe toho. Ein Grauen, hrůza, hrozenj ſe; es kam ihn ein Grauen an, hrůza ho napadla.Strany zdroje: I/253

Grauſen, v. n. hrozyti ſe, zhrozyti ſe. Das Grauſen, hrůza, hrozenj ſe.Strany zdroje: II/154

Schaudern, v. a. děſyti ſe, hrozyti ſe, horrere; es ſchaudert mich, wenn ich daran denke, hrůza gde po mně, když na to myſljm; die Haut ſchaudert mir vor Kälte, gde po mne mráz, zyma mne lauſſtj. 2) v. n. děſyti ſe, hrozyti ſe, žaſnauti; ich ſchauderte vor Entſetzen, vžáſl ſem hrůzau.Strany zdroje: II/154

Schauern, v. n. kraupy padati, grandinare; es ſchauert, kraupy padagj. 2) hrozyti ſe, horrere; es ſchauert mir, hrůza mne obcházý; es ſchauert ihm vor dem Tode, hrozý ſe ſmrti; eine ſchauernde Stille, ſtraſſná tiſſina.Strany zdroje: II/387

Vor, I. praep. před, ante; vor Tage aufſtehen, předednem wſtáti; vor dir, mir, ihm, ſich, hertreiben, před tebau, předemnau, před njm, před ſebau, hnáti; vor dieſem, před tjm; vor einigen Jahren, před několika lety; vor dem, před tjm; vor Morgens, vor Abends, před gitrem, vſwitau, před wečerem, laſſen ſie das vor der Hand gut ſeyn, pro zatjm toho ponechagj, tak nechagj; vor allen Dingen, předewſſjm; hitzig vor der Stirn ſeyn, z horka nakwaſſen býti; ſchämeſt du dich nicht vor mir? neſtydjſſli, neoſteycháſſli ſe mne? 2) od; behüt uns vor Hölle, vor allen Sünden, vchowey nás od pekla, od wſſelikého hřjchu. 3) pro; vor vielen Hinderniſſen nicht weiter können, pro mnohé překážky nikam nemocy; hier iſt vor den Räubern nicht ſicher, zde nenj bezpečno pro laupežnjky; vor Schmerzen nich ſchlafen, vor Betrübniß nicht reden können, pro boleſt nemocy ſpáti, pro zármutek nemocy mluwiti; vor Alter ſterben, pro ſtaroſt vmřjti, wěkem, ſtaroſtj ſegjti. 4) za; vor Alters, za ſtarodáwna; Gnade vor recht ergehen laſſen, miloſt za práwo vděliti. 5) vor etwas erſchrecken, něčeho ſe leknauti; Schrecken vor etwas empfinden, něčeho ſe hrozyti; fürchte dir nicht vor mir, nebog ſe mne; einen Abſcheu, Eckel vor etwas haben, něco ſobě oſſkliwiti. 6) Vor Hunger ſterben, hladem vmřjti; vor Durſt verſchmachten, žjžnj chřadnauti, mřjti; vor Schrecken zittern, ſtrachem ſe třáſti; vor Zorn außer ſich ſeyn, hněwem ſe necýtiti; vor Freude weinen, radoſtj plakati; ſich vor Lachen kaum faſſen können, ſmjchy diw nepuknauti. 7) Führt ihn vor den Richter, weďte ho před ſaudce; vor ihn, před něho, předeň; vor die Thür ſtellen, přede dwéře poſtawiti; komm mir nicht vor die Augen, nechoď mi na oči; Jemanden vor den Kopf ſtoßen, někoho vrazyti; vor Anker legen, kotwicy zarazyti; die Sache geht vor ſich, něco gde k mjſtu, dařj ſe; die Heirath wird nicht vor ſich gehen, ze ſwadby nebude nic, ſe ſwadby ſegde. II. adv. dřjw; lerne vor ſelbſt, ehe du andere lehreſt, dřjwe ſám ſe vč, než giné včjš; vor wie nach, napřed gako potom.Strany zdroje: I/93

Bedräuen, v. a. hrozyti, pohrozyti někomu.Strany zdroje: I/93

Bedrohen, v. a. hrozyti, pohrůžky dělati, wyhrožowati; er bedroht mich, pauſſtj na mne ſtraſſáka.Strany zdroje: I/146

Drohen, v. n. hrozyti, wyhrožowati, po rozyti, pohrůžky činiti, minari. 2) fig. das Haus drohet den Einfall, dům geſt na zbořenj, na ſpadnutj. Das Drohen, wyhrožowánj; die Drohung, pohrůžka, mina; Drohworte, pohrůžčiwá řeč, hrozba.Strany zdroje: I/218

Fürchten, v. a. báti ſe, timere; ſtrachowati ſe, w ſtrachu býti, ſtrach mjti, metuere. Gott fürchten, Boha ſe báti. Sich vor dem Tode, ſmrti ſe báti, ſtraſſiti, ſtrachowati, hrozyti. 2) obáwati ſe, ſ. Befürchten. Ich fürchte, er werde nicht kommen, obáwám ſe, že nepřigde.