Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/256, I/257

Grund, m. dno, fundus; der Grund des Meeres, dno moře; zu halben Grunde fiſchen, chytati na lehko; zu Grunde gehen, zahynauti, vtonauti; fig. na mizynu přigjti, wepſý gjti, na koráb geti; ein Schiff in den Grund bohren, lodj proſtřjleti. 2) fig. ġrunt; auf den Grund gehen, nečo něco důkladně, ġruntowně wyſſetřowati, ohledowati; vom Grunde meines Herzens, z celého ſrdce, z ġruntu ſrdce. 3) dolina; das Dorf liegt im Grunde, wes ležj w dolině. 4) půda; ġrunt; weiße Blumen auf ſchwarzem Grunde, bjlé kwětiny na černé půdě; ein leimiger Grund, hliniſſtná půda. 5) des Leders, gádro, nervus. 6) des Gebäudes, ġrunt, základ, fundamentum; von dem Grunde aus aufführen, z ġruntu wyſtawěti; eine Stadt in den Grund zerſtören, měſto z kořen, z kořene wywrátiti; in Grund und Boden verwüſten, ſſmahem popleniti, do ġruntu zkazyti, fig. er iſt im Grunde verdorben, geſt na prach pokažen; die erſten Gründe der Weltweisheit, prwnj počátkowé mudrctwj; aus dem Grunde verſtehen, důkladně, z gruntu ġruntu rozuměti. 7) 257 wod, důkaz, důklad, argumentum; wichtige Gründe, důležité přjčiny; im Grunde iſt es doch nicht wahr, w ſobě to předce nenj prawda. 8) Grund und Boden, ġrunt; liegende Gründe, ġrunty, pl., nemowitj, pozemſſtj ſtatkowé.Strany zdroje: I/311

Kappen, v. a. kleſtiti; die Weiden, wrby okleſtiti; den Maſt, podtjnati ſtrom w korábu. 2) die Hähne, kapauniti, kapaunowati.Strany zdroje: I/312

Kaſten, m. truhla; der Kaſten Noe, koráb, archa Noe. 2) kaſtljk; dim. das Käſtchen, Käſtlein, kaſtljček. 3) Im Bergbau, kocábka. 4) Der Maiſekaſten, ſſkřinka, poklopec, padák. 5) obilnice, ſſpeychar.Strany zdroje: I/53

Arche, f. archa, truhla, arca. 2) koráb, lodj, ſſjf, navigium, navis.Strany zdroje: II/126

Rinde, f. an der Wunde, ſſkralaup, ſtrup, mor. ſſkára. 2) am Baume, kůra, koráb, cortex; am Brode, kůra; eine harte Rinde bekommen, okorati.Strany zdroje: II/150

Schale, f. des Eyes, ſſkořjpka, ſſkořepina, testa; der Nüſſe, ſſkořepina, putamen; des Obſtes, ſſupina, putamen; am Meſſer, ſtřenka, čeliſtka, manubrium; am Pfluge, zhlawj; des Hirſches, ſſpár; die Baumrinde, kůra, koráb, cortex; am Wagen, ſſárka; die Schale, ein Gefäß, ſſálek; dim. Schälchen, n. ſſkořepinka, ſſupinka, zhláwjčko, ſſpárek, ſſáleček.Strany zdroje: II/162

Schiff, n. lodj, loď, navis; großes, koráb. 2) loďka, carina Lin. 3) Der Weber, člunek; dim. das Schiffchen, loďka, lodice, lodička, scapha.Strany zdroje: I/91

Baumrinde, f. kůra, koráb, cortex.Strany zdroje: I/134

Caravelle, f. malý koráb.