Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/291

Hold, adj. laſkawý, přjwětiwý; přjzniwý; ein holdes Kind, roztomilé, ſpanilé djtě; er iſt mir hold, geſt na mne laſkaw.Strany zdroje: I/295

Huldreich, adj. laſkawý, miloſtiwý; adv. —wě.Strany zdroje: II/20

Liebeswerk, m. ſkutek láſky, — laſkawý.Strany zdroje: II/20

Liebreich, adj. miloſtný, laſkawý, přjwětiwý, comis. adv. —ně, —wě, mjle.Strany zdroje: II/44

Milde, mild, adj. měký, měkký, lenis: mildes Leder, měká kůže: 2) fig. lahodný; milder Wein, lahodné wjno. 3) powlowný, tichý; milder Regen, powlowný déſſť; ein milder Vater, powlowný, laſkawý otec. 4) nábožný, pobožný, pius; milde Stiftungen, ſſtědré nadánj, pobožné odkazy, záduſſj, adv. lahodně, miloſtně, laſkawě, tjſſe.Strany zdroje: II/452

Zärtlich, adj. rozmazaný, hedbawný; ein Kind zärtlich halten, djtě rozmazaně chowati. 2) miloſtný, laſkawý, ſrdečný; eine zärtliche Liebe, ſrdečná láſka; Umarmung, ſrdečné obgetj. 3) adv. ně.Strany zdroje: I/212

Freundſchaftlich, adj. přátelſký, laſkawý; adv. přátelſky, laſkawě.Strany zdroje: I/244

Gewogen, adj. náchylný, přjzniwý, laſkawý, miloſtiwý, dobrotiwý. adv. —ně, wě.