Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 12 skupin hesel.

Strany zdroje: I/37

Angenehm, adj. libý, miloſtný, milý, přjgemný, vtěſſený, wděčný, gratus, iucundus, ſuavis, adv. ljbě, mjle, iucunde.Strany zdroje: I/291

Holdſelig, adj. miloſtný, milý, ljbezný, libý, ſpanilý: adv. miloſtně, mjle, ljbezně, ljbě, ſpanile.Strany zdroje: II/20

Lieblich, adj. libý, lahodný, pochotný, ljbezný, vtěſſený, svavis, adv. libě , lahodně, ljbezně.Strany zdroje: II/45

Mißfällig, adj. nelibý, adv. —bě.Strany zdroje: II/142

Sanft, adj. tichý, levis; ſanfte Stimme, tichý, zmlklý, temný hlas; ſanft gehen, potichu, zwolna gjti; ſanft ſchlafen, ticho, libě ſpáti; ein ſanfter Tod, lehká, tichá ſmrt; ein ſanfter Wind, Lüftchen, powlowný, libý wětřjček; fig. ſanfte Seele, tichá, dobrá duſſe; ſanfte Sitten, mjrné mrawy. adv. tjſſe, powlowně, zticha, zwolna. 2) měký; ſanfte Hände, měké ruce; ſanft ſchlafen, měko ſpáti; ſanft anrühren, zwolna ſe dotknauti.Strany zdroje: I/70

Augenweide, f. wěc libá k wzezřenj.Strany zdroje: I/72

Ausdüften, v. a. wůni, ſmrad wydáwati, wypauſſtěti; die Bäume düften ſüſſe Gerüche aus, ſtromowé libau wůni wydáwagj.Strany zdroje: II/294

Uibelklang, m. zlozwučnoſt, nezwučnoſt, nelibé zněnj, nezwuk.Strany zdroje: II/315

Unbeliebig, adj. nelibý.Strany zdroje: II/319

Ungefällig, adj. nelibý; das iſt mir ungefällig, to ge mi nelibo, nenj mi libo.Strany zdroje: II/322

Unlieblich, adj. nelibý, nelahodný, adv. —bě, ně; —keit, noſt.Strany zdroje: I/100

Beliebig, adj. libý, milý, obljbený. Wie es dir beliebig iſt, gak ſe ti ljbj.