Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 8 skupin hesel.

Strany zdroje: I/40

Anlachen, v. a. ſmáti ſe na někoho, přiſmjwati ſe, adridere. 2) ljbiti ſe, adridere; das Anlachen, n. přiſmjwánj, adriſio; zaljbenj, adriſio.Strany zdroje: I/48

Anſtehen, v. n. irreg. přiſtáti, ſtáti při něčem, adſtare. 2) dobře ſtáti, přiſluſſeti, ſwědčiti, ſluſſeti, aptum eſſe, decere. 3) ljbiti ſe, whod býti, placere, probari. 4) čekati, poſečkati, prodliti, prodljwati, expectare, morari; es iſt lange genug angeſtanden, doſti dlauho ſe s tjm prodljwalo. 5) anſtehen laſſen, odložiti, opominauti, ponechati, puſtiti mjmo ſebe, differre, intermittere. 6) pochybowati, rozpakowati ſe, hæſitare.Strany zdroje: II/176

Schmecken, I. v. a. okuſyti, gustare. 2) cýtit, pocýtiti, sentire. 3) chuť mjti; er kann nicht ſchmecken, pozbyl chuti. II. v. n. haben, chutnati, sapere; wie ſchmeckt der Wein? gak chutná to wjno? der Zucker ſchmeckt ſüß, cukr má ſladkau chuť. 2) páchnauti, zapáchati, zawáněti něčjm, redolere aliquid; nach Faße, ſudem. 3) chutnati, apetitum habere; es ſchmeckt ihm, chutná mu, hodně pogjdá. 4) whod býti, ljbiti ſe, Arridere; das ſchmeckt ihm nicht, to mu nenj whod, newonj mu.Strany zdroje: II/443

Wohlgefallen, v. irr. a. welmi dobře, zwláſſť ſe ljbiti, zaljbiti.Strany zdroje: II/443

Wohlthun, v. irr. n. mjlo býti, ljbiti ſe; das Kratzen thut ihm wohl, drbánj mu činj mjlo, ljbj ſe mu. 2) proſpěti, proſpjwati; die Arzney, ljk. 3) dobře činiti, dobrodinj prokazowati.Strany zdroje: I/96

Behagen, ljbiti ſe, w hod býti; dieſe Sache behagt mir, ta wěc geſt mi milá.Strany zdroje: I/100

Belieben, ljbiti ſe, libowati ſy, ráčiti. Belieben ſie zu trinken, račte pjti.Strany zdroje: I/227

Gefallen, v. n. ljbiti ſe, zaljbiti ſe, sl. páčiti ſe, placere; ich laſſe mir alles gafallen, gá gſem ſe wſſjm ſpokogen.