Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 11 skupin hesel.

Strany zdroje: I/258, I/259

Gut, adj. dobrý, bonus; comp. beſſer, lepſſj, melior; ſuperl. beſte, neylepſſj, optimus; 259 ſehr gut, předobrý; guter Dinge ſeyn, weſelým, weſelu býti; ich ſage dirs im Guten, po dobrém ti prawjm; dir zu gute, tobě k lepſſjmu; wieder gut werden, vdobřiti ſe; jemanden wieder gut machen, vdobřiti, mor. vdobrauchati; etwas wieder gut machen, něco naprawiti; laß es gut ſeyn, nech toho tak; für etwas gut ſeyn, za něco ſtáti, práw býti; zur guten Stunde, whod; guten Morgen, dobré gitro, (dobrýtro)! 2) hodný; ich bin ſchon eine gute Weile hier, giž gſem tu hodnau chwjli; ein gutes Stück Fleiſch, hodný kus maſa. 3) milý; geh, meine gute Laura, gdi má milá Lauro; er iſt ihm von Herzen gut, ſrdečně geſt naň laſkaw. 4) vbohý; die gute Frau! vbohá panj! der gute Alte! vbohý ſtařec! adv. dobře, bene; er hat gut lachen, gemu geſt ſe lehce, ſnadno ſmáti; einem etwas gut thun, machen, někomu něco nahraditi; für jemanden gut ſprechen, ſljbiti, ručiti za někoho; kurz und gut, zhola, ſlowem, zkrátka; ich habe noch acht Gulden bey euch zu gut; oſm zlatých mám geſſtě za wámi na dobro, (k lepſſjmu).Strany zdroje: II/124

Richten, v. a. ſtrogiti, přjmiti, rychtowati. 2) Sich in die Höhe, wztýčiti ſe, wzpřjmiti ſe, wzhůru ſe poſtawiti; ein Gebäude, zdwjhati. 3) zprawiti, rozprawiti; die Haare, wlaſy. 4) připrawiti; zum Eſſen, k gjdlu přiſtrogiti. 5) Ins Werk, w ſkutek vweſti; Jemanden zu Grunde, někoho zkazyti, w zkázu, na mizynu vweſti; nichts richten, nic nepořjditi, neſweſti. 6) Seinen Weg wohin, ceſtau ſe někam obrátiti; die Augen auf etwas, oči na něco obrátiti; eine Uhr, hodiny zprawiti; fig. ſeinen Sinn auf etwas, myſl ſwau na něco obrátiti. 7) zprawowati; ſeine Reden nach den Zuhörern richten, řeč ſwau dle poſluchačů naſtrogiti, ſich nach einer Perſon, podlé někoho ſe řjditi, zprawowati. 4) 8) třepati, přetřepáwati, přeſauditi, ſauditi, judicare; Ich richte niemanden, neſaudjm nikoho. 9) Einen Prozeß, při ſauditi, vſudek o při wyneſti, mjřiti, ſmjřiti, porownati. 10) mit dem Schwerte, odprawiti mečem; mit dem Strange, oběſyti; mit dem Rade, kolem odprawiti, lámati. 11) Ein Bein richten, nohu naprawiti, narownati.Strany zdroje: II/339

Verbeſſern, v. a. oprawiti; ein Haus, ein Kleid, dům, ſſat. 2) naprawiti; einen Fehler, chybu. 3) lepſſiti, zlepſſiti; ein Gut, ſtatek. 4) přilepſſiti, nalepſſiti; ſich, ſobě; die —rung, oprawa, oprawenj; náprawa, naprawenj, zlepſſenj.Strany zdroje: I/10

Abrichten, v. a. naprawiti, narownati, naſtrogiti, nawéſti. 2) wycwyčiti, wyvčiti; —tung, f. —ánj, —enj.Strany zdroje: I/106

Beſſern, v. a. lepſſiti, zlepſſiti, polepſſiti, naprawiti, oprawiti; die Wege beſſern, ceſty zprawowati. 2) ſich, der Kranke beſſert ſich, nemocnému odlehčilo, polepſſil ſe; was bin ich dadurch gebeſſert, co mi to proſpělo, co mi to bylo platno.Strany zdroje: I/111

Beykommen, v. n. přiſtaupiti, přikročiti; man kann ihm nicht beykommen, nenj k němu přjſtupu. 2) rownati ſe, wyrownati ſe někomu; ſeinem Schaden beykommen, ſwau ſſkodu naprawiti, nahraditi.Strany zdroje: I/136

Corrigieren, v. a. naprawiti. 2) treſtati.Strany zdroje: I/162

Einlenken, 1. v. a. ein verrengtes Glied, wy očený wytočený aud naprawiti. 2. v. n. in den Weg, obrátiti, zahnauti, zareydowati do ceſty; fig. im Reden, k prwnj řeči přigjti, nawrátiti ſe. Die Einlenkung, naprawenj, obrácenj.Strany zdroje: I/164

Einrenken, v. a. do klaubu wprawiti, naprawiti. Die Einrenkung, naprawenj.Strany zdroje: I/164

Einrichten, v. a. ein Glied, narownati, naprawiti; 2) ein Haus, ſpořádati, zřjditi, zprawiti.Strany zdroje: I/176

Entſchädigen, v. a. ſſkodu nahraditi, wynahraditi, naprawiti. Entſchädigt werden, náhradu doſtati. Die Entſchädigung, náhrada, nahraženj, wynahraženj.