Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 14 skupin hesel.

Strany zdroje: I/297

Hut, f. ochrana, ſtráž, pozor; auf ſeiner Hut ſeyn, mjti ſe na pozoru. 2) paſtwa, paſenj. 3) paſtwiſſtě, paſtwina, paſtwiſko, pascuum; eine gemeine Hut, občizna, občina.Strany zdroje: II/77

Obhut, f. ochrana; in Obhut nehmen, pod ochranu wzýti.Strany zdroje: II/164

Schirm, m. ochrana, tutela. 2) záclona, opona, umbraculum; záſſtita, wrcholjk, vmbella umbrella . 4) Beym Hirſchen, ſtinidlo.Strany zdroje: II/192

Schutz, m. pl. Schütze, obrana, ochrana, praesidium, tutela; in Schutz aufnehmen, přigmauti pod ochranu. 2) ſtawidlo, okenice. 3) zákampj; der Baum ſteht im Schutze, ſtrom ſtogj w zákampj.Strany zdroje: II/192

Schutzjude, m. žid pod ochranau.Strany zdroje: II/192

Schutzſtadt, f. měſto pod ochranau.Strany zdroje: II/299

Uiberlaſſen, v. a. nechati, pozůſtawiti, relinquere. 2) puſtiti přes; man will uns nicht überlaſſen, nechtj nás puſtiti přes řeku. 3) přepuſtiti; ein Pferd, einen Garten, koně, zahradu. 4) popuſtiti; eine Stadt, ein Land dem Feinde, nepřjteli měſto, zemi. 5) nechati, zanechati; etwas Jemandes Gutachten, něco nečjmu něčjmu vznánj; Wahl, Willkühr, na něčj wůli; das überlaſſen ſie mir, to nechagj, zanechagj mne mně . 6) oddati ſe, wydati ſe; ſich den Laſtern, na neſſlechetnoſti; den Wollüſten, rozkoſſj hleděti; den Sorgen, dem Schmerze, ſtaroſtem, boleſti ſe poddati. 7) odewzdati, poručiti, oddati; ſich Gott, ſe Bohu; Jemandes Schutze, něčj ochraně, pod něčj ochranau; ſich Jemanden, ſe někomu .Strany zdroje: II/373

Verwahrung, f. ſchowánj; Geld in V. geben, penjze dáti k ſchowánj. b) opatrowánj, opatřenj; einen Kranken, nemocného dáti k opatrowánj, pod ochranu. c) wězenj; einen Gefangenen, wězně do wězenj dáti.Strany zdroje: II/383

Vogtſchatz, m. Vogtſchilling, m. Vogtgeld, n. poručnický, wládařſký, za ochranu penjz.Strany zdroje: I/92

Bedeckung, f. oděw, přiſtřenj, kápě, přikrýwánj. 2) ochrana, obrana. 3) zakrytj, zakrýwánj; Dachbedeckung, pobitj ſtřechy.Strany zdroje: I/104

Beſchirmung, f. ochrana, hágenj, zaſtánj.Strany zdroje: I/105

Beſchützung, f. obrana, ochrana, zaſtánj, opatrowánj.Strany zdroje: I/203

Fittich, m. křjdlo, peruť, ala. 2) fig. ochrana.Strany zdroje: I/242

Gewahrſame, f. bezpečné mjſto; ochrana; wězenj; in ſeine Gewahrſame nehmen, pod ſwau ochranu wzýti.