Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 7 skupin hesel.

Strany zdroje: I/302

Ja, adv. ano, tak; haben ſie ihn geſehen? Ja, widěli ho? ano. Sie wiſſen es ja, wždyť (dyť) to wědj; mor. weť; ja, es iſt ſo, tak geſt. 2) wſſak; ich habe dich ja geſehen, wſſak (gak) gſem tě widěl; ale, utique; mich dürſtet ja nicht, ale mně ſe nechce pjti. 3) ſage es ja Niemand, neřjkeyž to žádnému; verliere es ja nicht, neztratiž toho; wenn er ja nicht bleiben will, ſo mag er gehen; nechceli zůſtati, ať gde; ja was wollt’ ich ſagen, medle co pak ſem chtěl řjcy; ja wohl, ba, ano, arcyť, owſſem; ja ſogar, nýbrž, alebrž, anobrž, quin imo.



Strany zdroje: I/143

Doch, conj. wſſak, předce, ale, než, pak, aſpoň, wždyť; ja doch, y ano, y owſſem; nicht doch, y ne.



Strany zdroje: I/213

Freylich, adv. owſſem, arcy, ba, bodegť, vtique, omnino. 2) owſſem, ſyce, quidem.



Strany zdroje: I/26

Allemal, adv. wždycky, pokaždé, každého čaſu, po wſſe čaſy, ſemper, omni tempore; allemal wenn, kdykoli, quotiescunque; es kamen allemal zwey, einer, po dwau, po gednom přicházeli, bini, ſinguli venerunt; allemal am ſechſten Tage, w každý ſſeſtý den, ſexto quoque die. 2. giſtě, owſſem, nepochybně, certo.



Strany zdroje: I/26

Allerdings, adv. arcy, owſſem, naſkrze.



Strany zdroje: I/27

Allermaſſen, adv. owſſem, docela, vplně, ſ. gänzlich; conj. poněvadž, ſ. weil.



Strany zdroje: I/27

Allewege, adv. wſſudy, vbique; wždycky, vſtawičně, ſemper; docela, naſkrze, owſſem, omnio, vtique; teprw nynj.