Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeny 4 skupiny hesel.

Strany zdroje: II/304

Uiberſtürzen, v. n. překlopiti ſe; ein Glas, ſklenicy. 2) v. a. poklopiti; den Deckel, pokličku h) b) ſich, přewrcy ſe, zwrátiti ſe, přewrátiti ſe, zkáceti ſe, překotiti ſe; ein Pferd, kůň.Strany zdroje: II/308

Umfallen, v. n. padnauti, vpadnauti, přewrcy ſe, zwrátiti ſe; die Mauer iſt umgefallen, zeď padla; in Ohnmacht ſinken und umfallen, omdlew, ( foem. omdlewſſi) zwrátiti ſe. 2) zdechnauti, zcýpnauti; das Pferd, kůň.Strany zdroje: II/311

Umſchlagen, v. a. přewrhnauti, přewrcy, zwrátiti, překotiti ſe, přewaliti ſe; der Wagen, der Menſch, wůz, člowěk. 2) obrátiti ſe; der Wind, Wetter, wjtr, powětřj. 3) lepſſiti nebo horſſiti ſe; eine Krankheit, nemoc. 4) zwrhnauti ſe, zwrcy ſe; das Bier, die Milch, piwo, mléko; der Kauf ſchlug um, kaupě ſe zwrhla. 5) nepodařiti ſe, odroliti ſe; die Kinder, děti. 6) potratiti; eine Schwangere, obtjžná, oſoba s autěžkem. II. v. a. ohnauti, ohybati; einen Nagel, hřeb. 2) založiti; ein Kleid, kabát. 3) obrátiti; ein Blatt, eine Karte, liſt, kartu. 4) obaliti, zaobaliti; Leinwand um etwas, něco do plátna. 5) hoditi; einen Mantel, pláſſť na ſe. 6) obkládati, obložiti; warmen Wein, Kraupen, teplé wjno, krupky. 7) wybubnowati; einen Diebſtahl, krádež; das Umſchlagen, obalenj, ohnutj, založenj, obrácenj, obkládánj, obloženj.Strany zdroje: II/311

Umſchmeißen, v. n. přewrhnauti ſe, přewrcy ſe, zwrhnauti ſe, zwrátiti. v. a. přewrhnauti, přewrcy, zwrhnauti, zwrátiti.