Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 12 skupin hesel.

Strany zdroje: I/298

Idee, f. podobizna; obraz, (twar ? ) idea.Strany zdroje: II/58

Nachbild, n. podobizna.Strany zdroje: II/99

Portrait, n. podobizna, wyobrazenj.Strany zdroje: II/153

Schattenriß, m. wyobrazenj, podobizna.Strany zdroje: II/215

Sinnbild, n. podobizna, emblema.Strany zdroje: II/389

Vorbild, n. způſoba, obraz, imago. 2) přjklad, wzor, forma, exemplar. 3) podobizna, figura.Strany zdroje: II/403

Wahr, adj. prawý, verus; ein wahrer Freund, prawý přjtel. 2) prawdiwý; eine wahre Begebenheit, prawdiwý přjběh; ein wahres Portrait, prawdiwá podobizna; das Wahre, prawoſt, prawo a; adv. práwě; etwas für wahr halten, něco za prawé mjti, držeti; das iſt wahr, to ge prawda; nicht wahr? nenjli prawda? es iſt nicht wahr, nenj prawda; etwas wahr machen, w prawdě wyplniti; es iſt wahr geworden, w prawdě ſe naplnilo; für wahr ausgeben, za prawdu wydáwati; ſo wahr ich lebe! oprawdu, gak ſem žiw! ſo wahr Gott iſt! oprawdu, gak ge Bůh!Strany zdroje: I/114

ild, n. obraz, dim. Bildchen, obrázek, imago, effigies, podobizna, simulacrum; twářnoſt, podoba; ein geſchnitztes Bild, řezba, ein geſtochenes, rytina, ein gegoſſenes, ſlitina. 2) předſtawenj, wyobrazenj. 3) oſoba, ſ. Mannsbild, Weibsbild.Strany zdroje: I/114

Bildniß, n. wyobrazenj, podobizna, obraz.Strany zdroje: I/136

Conterfät, n. kontrfekt, obraz, wyobrazenj, podobizna.Strany zdroje: I/3

Abdruck, m. wýtiſk, wytiſknutj, wýtiſſtěk, wytiſſtěnj, wytlačenj. 2) v zbroge, ſpuſſtěnj, wypálenj. 3) obraz, wyobrazenj, podoba, podobizna. Er iſt der Abdruck ſeines Vaters, onť geſt celá podoba otcowa, celý podobnjček otce swého. 4) gazýček při kohautku, v zbraně. 5) der letzte, poslednj wzdechnutj.Strany zdroje: I/247

Gleichniß, n. podobenſtwj, ſimilitudo. 2) podoba, podobizna, ſimulacrum.