Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 11 skupin hesel.

Strany zdroje: I/299

Immer, adv. wždy, wždycky; ich dachte immer, er würde —, měl ſem wždy za to, že —. 2) pokaždé; ich erſchrecke immer, pokaždé ſe leknu. 3) ſtále, pořád; man höret immer etwas Neues, pořád ſe něco nowého ſlyſſj; es regnet doch immer, wždyť pak pořád prſſj. 4) ť, ž; dennoch iſt er immer klüger, als du, předceť geſt rozumněgſſj než ty; wo mag er doch immer ſeyn, kdež pak geſt; legen ſie immer noch zu, geſſtěť něco přidagj; er mag es immer behalten, nechť ſy to nechá, ať ſy to nechá; er kann immer gehen, ať gde. 5) gakkoli, byť, ačkoli; ſo arg du immer biſt; ačkoli zlý gſy. 6) zatjm; ich will immer gehen, zatjm půgdu.Strany zdroje: II/320

Ungeſcheid, adj. nerozumný; die —heit, noſt.Strany zdroje: II/333

Unvernünftig, adj. nerozumný, nemaudrý; die —keit, nerozumnoſt.Strany zdroje: II/333

Unverſtändig, adj. nerozumný; die —keit, noſt.Strany zdroje: II/357

Vernünftig, adj. rozumný; der Menſch iſt ein vernünftiges Thier, člowěk geſt rozumný žiwočich.Strany zdroje: II/358

Vernunftlos, adj. nerozumný, bezrozumný; adv. —ně, bez rozumu.Strany zdroje: II/358

Vernunftmäßig, adj. rozumný.Strany zdroje: II/367

Verſtändig, adj. rozumný, rationabilis. 2) rozuměgjcý; ein der Sache verſtändiger Mann, muž wěcy rozuměgjcý; ein Rechtsverſtändiger, w práwjch zběhlý.Strany zdroje: I/231

Geiſtig, adj. duchownj, netěleſný, ſpiritualis. 2) wtipný, rozumný.Strany zdroje: I/231

Geiſtreich, geiſtvoll, adj. ducha plný, oſtrowtipný, rozumný, důmyſlný. 2) geiſtreicher Wein, ſylné, prudké wjno.Strany zdroje: I/238

Geſcheid, adj. rozſſafný, rozumný. 2) chytrý, adv. —ně. 2) chytře.