Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: II/290

Troſt, m. naděge; ſeinen Troſt auf Gott ſtellen, naděgi ſwau zakládati na bohu. 2) potěſſenj, vtěſſenj, vtěcha, solatium; haben, mjti; ſchöpfen, bráti; Troſt zuſprechen, těſſiti.Strany zdroje: II/290

Tröſten, v. a. těſſiti, potěſſiti, consolari; einen Kranken, nemocného; er tröſtet ſich vergebens, darmo ſe těſſj, kogj; tröſt ihn Gott! potěš ho Pán Bůh.Strany zdroje: II/348

Vergnügen, v. a. wynahraditi, resurcire resarcire ; den Werth, cenu. b) vpokogiti; ſeine Gläubiger, ſwé wěřitele. c) ſpokogiti; ich bin mit wenigem vergnügt, s málem gſem ſpokogen; mit ſeinem Stande vergnügt ſeyn, s ſtawem ſwým ſpokogen býti. d) těſſiti, potěſſiti; das vergnügt mich, to mne těſſj. e) obweſelowati, obweſeliti, wyrážeti, wyrazyti; ſich an der Muſik, an der Jagd, hudbau, honbau; ſich an etwas heftig, kochati ſe.Strany zdroje: II/372

Vertröſten, v. a. těſſiti; Jemanden worauf, někoho na něco.Strany zdroje: II/477

Zuſprechen, v. irr. act. Muth, myſli, ſrdce dodati, dodáwati; Troſt, těſſiti ſlowy. 2) In Gerichten, přiřknauti, přiſauditi. II. v. n. promluwiti; freundlich, přjwětiwě na někoho. b) zu bereden ſuchen, 2) Bey einem, někoho nawſſtjwiti.Strany zdroje: I/177

Entzücken, v. a. myſl wytrhnauti, k wytrženj přiweſti; entzückt, ſmyſlů zbawen, bez ſebe, wytržen, extra ſe raptus. 2) Welmi těſſiti, potěſſiti, radoſtj naplniti. Entzückend, přerozkoſſný, radoſt, rozkoš plodjcý. Die Entzückung, wytrženj myſli, ecſtaſis. 2) weliké potěſſenj, weliká rozkoš, radoſt.Strany zdroje: I/181

Erfreuen, v. a. potěſſiti, obweſeliti, obradowati; ſich über etwas, těſſiti ſe, radowati ſe z něčeho. 2) fig. ſich ſeines Glückes, ſwého ſſtěſtj vžiti.Strany zdroje: I/212

Freuen, ſich, v. rec. über etwas, radowati ſe, weſeliti ſe, těſſiti ſe z něčeho, gaudere. Ich freue mich darauf, těſſjm ſe na to. Es freuet mich, těſſj mne.Strany zdroje: I/242

Getröſten, v. rec. ſich, nadjti ſe, daufati, naděgj ſe kogiti, těſſiti ſe, certa ſperare.