Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 10 skupin hesel.

Strany zdroje: II/137

Rütteln, v. a. kutiti ſe, třáſti, potřáſati; Getreide in den Sack rütteln, obilj do pytle wtřáſti; Jemanden ſtark rütteln, někým lomcowati, klátiti; gerütteltes Maß, natřeſaná mjra.Strany zdroje: II/192

Schütteln, v. a. klátiti, potřáſati, quassare; die Hände ſchütteln, rukama potřáſati; den Kopf ſchütteln, hlawau wrtěti, třáſti; Obſt ſchütteln, owoce třáſti, klátiti.Strany zdroje: II/192

Schüttern, v. n. třáſti ſe, chwjti ſe. 2) v. a. S. Erſchüttern.Strany zdroje: II/387

Vor, I. praep. před, ante; vor Tage aufſtehen, předednem wſtáti; vor dir, mir, ihm, ſich, hertreiben, před tebau, předemnau, před njm, před ſebau, hnáti; vor dieſem, před tjm; vor einigen Jahren, před několika lety; vor dem, před tjm; vor Morgens, vor Abends, před gitrem, vſwitau, před wečerem, laſſen ſie das vor der Hand gut ſeyn, pro zatjm toho ponechagj, tak nechagj; vor allen Dingen, předewſſjm; hitzig vor der Stirn ſeyn, z horka nakwaſſen býti; ſchämeſt du dich nicht vor mir? neſtydjſſli, neoſteycháſſli ſe mne? 2) od; behüt uns vor Hölle, vor allen Sünden, vchowey nás od pekla, od wſſelikého hřjchu. 3) pro; vor vielen Hinderniſſen nicht weiter können, pro mnohé překážky nikam nemocy; hier iſt vor den Räubern nicht ſicher, zde nenj bezpečno pro laupežnjky; vor Schmerzen nich ſchlafen, vor Betrübniß nicht reden können, pro boleſt nemocy ſpáti, pro zármutek nemocy mluwiti; vor Alter ſterben, pro ſtaroſt vmřjti, wěkem, ſtaroſtj ſegjti. 4) za; vor Alters, za ſtarodáwna; Gnade vor recht ergehen laſſen, miloſt za práwo vděliti. 5) vor etwas erſchrecken, něčeho ſe leknauti; Schrecken vor etwas empfinden, něčeho ſe hrozyti; fürchte dir nicht vor mir, nebog ſe mne; einen Abſcheu, Eckel vor etwas haben, něco ſobě oſſkliwiti. 6) Vor Hunger ſterben, hladem vmřjti; vor Durſt verſchmachten, žjžnj chřadnauti, mřjti; vor Schrecken zittern, ſtrachem ſe třáſti; vor Zorn außer ſich ſeyn, hněwem ſe necýtiti; vor Freude weinen, radoſtj plakati; ſich vor Lachen kaum faſſen können, ſmjchy diw nepuknauti. 7) Führt ihn vor den Richter, weďte ho před ſaudce; vor ihn, před něho, předeň; vor die Thür ſtellen, přede dwéře poſtawiti; komm mir nicht vor die Augen, nechoď mi na oči; Jemanden vor den Kopf ſtoßen, někoho vrazyti; vor Anker legen, kotwicy zarazyti; die Sache geht vor ſich, něco gde k mjſtu, dařj ſe; die Heirath wird nicht vor ſich gehen, ze ſwadby nebude nic, ſe ſwadby ſegde. II. adv. dřjw; lerne vor ſelbſt, ehe du andere lehreſt, dřjwe ſám ſe vč, než giné včjš; vor wie nach, napřed gako potom.Strany zdroje: I/91

Beben, v. n. třáſti ſe, teteliti ſe, chwjti ſe. vor Kälte beben, zymau gechtati; mein Herz bebt vor Freude, mé ſrdce radoſtj ſkáče; eine bebende Stimme, třeſawý hlas. Das Beben, třeſenj, trnutj.Strany zdroje: II/463, II/464

Zittern, v. n. třjſti, třáſti ſe, tremere; ſtark, teteliti ſe, drkotati, chwjti ſe; vor Furcht, ſtrachy; vor Kälte, ſychrati, zymau ſe 464 třáſti. 2) lekati ſe, báti ſe; ich zittere vor ſeiner Ankunft, lekám ſe, bogjm ſe geho přjchodu; zitternd, třeſlawý, třeſaucý.Strany zdroje: I/146

Drönen, v. n. třáſti ſe, brněti.Strany zdroje: I/188

Erſchüttern, 1. v. a. třáſti něčjm, zatřáſti, potřáſati, concutere. 2) fig. pohybowati; das Herz, zkormautiti ſrdce. 2. v. n. třáſti ſebau, zatřáſti ſe, contremere. Die Erſchütterung, třeſenj, potřáſánj.Strany zdroje: I/191

Erzittern, v. n. třáſti ſe, zatřáſti ſe, otřáſti ſe.Strany zdroje: I/218

Furcht, f. bázeň, timor; ſtrach, hrůza, metus. Einem Furcht machen, einjagen, někomu ſtrachu nahnati; jemanden in Furcht ſetzen, někoho přeſtraſſiti, zaſtraſſiti, ſtraſſiti; vor Furcht zittern, ſtrachem, hrůzau ſe třáſti. Es kam ihn eine Furcht an, napadl ho ſtrach. Er iſt voller Furcht, geſt pln ſtrachu. Die Furcht vor dem Tode, ſtrach ſmrti. Die Furcht vor Geſpenſtern, přjſtrach. Die Furcht Gottes, bázeň Božj.