Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 10 skupin hesel.

Strany zdroje: II/18

Leuchten, 1. v. n. ſwjtiti, splendere. 2) ſtkwjti ſe, třpytěti ſe, coruscare. 3) bleyſkati ſe, fulgurare. 4) fig. ſpatřowati ſe.Strany zdroje: II/164

Schimern Schimmern , v. n. blyſſtěti ſe, teteliti ſe, třpytěti ſe, corruscare coruscare . 2) mjhati ſe, (mžičky ſe dělagj.)Strany zdroje: II/225

Spiegeln, v. n. blyſſtěti ſe; třpytěti ſe, leſknauti ſe, corruscare coruscare ; es ſpiegelt alles in dieſem Hauſe, wſſe ſe třpytj w tom domě. 2) v. act. wzhljdati ſe, inspicere in speculum; ſie ſpiegelt ſich im Bache, wzhljdá ſe w potoce. 2) fig. ſich an Jemanden, přjklad ſobě na někom bráti, wzhljdati ſe na někom.Strany zdroje: II/254

Strahlen, v. n. paprſlkowati, radiare; die Sonne ſtrahlt, ſlunce paprſkuge, ſwjtj; von Gold und Silber ſtrahlen, třpytěti ſe zlatem a ſtřjbrem.Strany zdroje: II/260

Strotzen, v. n. bobtěti, bubřiti, dauti ſe, tumere. 2) fig. ein ſtrotzender Beutel, nacwokowaný pytljk; ſtrotzend von Milch, nabobtělý, durmatělý, duřmatý mljkem; mit ſeinem Gelde, ſwými penězy ſe wypjnati, dmauti, wynáſſeti, hrděti; von Griechiſchen Wörtern ſtrotzen, řeckými ſlowy bubřeti, bobtěti, dauti ſe; ſtrotzende Worte, nadutá ſlowa, sesquipedalia verba; von Golde ſtrotzen, zlatem ſe třpytěti.Strany zdroje: II/395

Vorſcheinen, v. n. nad giné ſe třpytěti, blyſſtěti, ſwjtiti. 2) wykukowati, přebeywati; das Unterfutter, podſſjwka.Strany zdroje: I/118

Blinken, 1. v, n. v. n. blýſkati ſe, blyſſtěti ſe, leſknauri leſknauti ſe, třpytěti ſe. 2. v. a. ſ. Blinzen. Das Blinken, blyſſtěnj, třpytěnj, leſknutj.Strany zdroje: I/206

Flimmern, v. n. třpytěti (třpytit) ſe, blyſſtěti ſe.Strany zdroje: I/248

Gleißen, v. n. leſknauti ſe, lſknauti ſe, třpytěti ſe.Strany zdroje: I/248

Glimmern, v. n. třpytěti ſe, ſ. Flimmern.